kolmapäev, 30. detsember 2015

Mis ootab värbajaid ees 2016. aastal?

Uute töötajate värbamine on ikka veel keeruline, mis tähendab seda, et tööandjad peavad ka 2016.aastal andma lisapanuse uute inimeste leidmisele. Mis omakorda toob kaasa kindlasti selle, et näeme portaalides nii mitmeidki töökuulutusi, mille kvaliteet annab kõvasti soovida. Samas on üha enam neid tööandjaid, kes on aru saanud sellest, et töökuulutustesse tuleb panustada, vastasel juhul ei ole lihtsal inimesi, kes töö ära teevad.
Teadlikkus on kindlasti üks märksõna, millest 2016.aastal tööturul lähtume: teadlikumaks on saanud nii tööandjad aga ka tööotsijad. Enne kandideerimist ja tööle asumist uuritakse potentsiaalsete tööandjate kohta üha enam ja kui tööandja maine on ikkagi kehvapoolne, siis jäetakse ta valimata. Siinkohal tõuseb kindlasti suust-suhu liikuva info tähtsus: kui tean ikkagi kedagi, kes on mulle huvipakkuvas ettevõttes töötanud, siis usun seda infot rohkem kui „kuud ja päikest“ kokkulubavaid töökuulutusi. Eesti on väike ja kõik tunnevad kõiki, seega on küsitav, kas Eestisse on vaja sellist kohalikku Glassdoori’i laadset lehte (võid selle kohta rohkem lugeda siit) – samas miks mitte?


Siinkohal jõuamegi sotsiaalmeedia värbamise juurde. Usun, et sotsiaalmeedia värbamine on siin, et jääda. Eesti kontekstis on sotsiaalmeedia värbamine pigem üks täiendavalt toetav tegevus kogu värbamisprojekti juures. Töökuulutust eelistatakse avaldada pigem portaalides või ajalehtedes ja alles seejärel jagatakse organisatsiooni Facebook’i lehele. Eks Facebook ongi Eestis üks põhilisi sotsiaalmeedia lehti, mida värbamiskuulutuste avaldamiseks kasutatakse. Küll aga on näha, et üha rohkem eestlasi on tutvust teinud ja kasutamas ka LinkedIn’i, seega usun, et paari aasta jooksul näeme selle lehe populaarsuse tõusu.

Lõpetuseks. 2016.aastal jõustub töövõimereform (selle kohta saab täpsemat informatsiooni lugeda siit), mis tähendab, et lähiajal on avatud tööturule tulemas üha enam vähenenud töövõimega inimesi. Töökäte puuduses on tööandjate valmisolek reformiga tööturule inimesi tööle värvata kindlasti suurem kui see oli paari aasta eest, samas on tööandjad hädas, kuidas oma huvist ja valmisolekust teada anda. Eks ole lähiajal näha, kas Töötukassa elustab märgise Töötame koos või mitte, kas vähenenud töövõimega inimeste tööotsingute toetamiseks luuakse eraldi värbamisportaal/-lehekülg või mitte, aga fakt on see, miski täiendav toetus oleks siinkohal asjakohane.Muudame töökuulutused atraktiivseks! Hea lugeja, kui tahad and omapoolset panust töökuulutuste atraktiivsemaks muutmisel, siis vasta uuringule siin. Kõigi vastanute vahel loosin välja Ülemiste keskuse kinkekaardi 20 euro väärtuses!