pühapäev, 12. aprill 2020

Värbamine koroonaviiruse kriisi ajal

Kuigi paljud organisatsioonid on täna oma värbamised külmutanud on siiski palju veel neid, kes värbamas on. Kuidas värvata ja mida arvestada COVID-19 kriisi ajal? Toon siinkohal välja mõningad mõtted, mida arvestada ja mis tööandjatele ehk abiks on.
foto: pixabay.com

sektoriteülene koostöö
Elutähtsaid teenuseid pakkuvate organisatsioonide värbamismahud on kasvanud tulenevalt ajutisest mahtude suurenemisest, mistõttu uuritakse erinevaid alternatiivseid võimalusi lisakäte leidmiseks pakkudes ajutist tööd nende sektorite töötajatele, kus tegevus on ohuolukorrast tulenevalt täielikult või osaliselt peatatud. Hea näide on siinkohal Uus-Meremaa majutusettevõteteliit, kes on oma kodulehele loonud alalehe, kus jagab erinevate koostööpartnerite ajutisi tööpakkumisi oma sektori töötajatele, kes on ajutiselt või ka alaliselt töö kaotanud.

kvantiteedi asemel kvaliteet
Samas on enamus tööandjaid täna olukorrast kus värbamismahud on vähenenud või on värbamine hoopistükis peatatud. Seetõttu on nii mitmedki organisatsioonid leidnud end olukorrast, kus saavad kvantiteedi asemel kvaliteeti nii oodata kui pakkuda. Kui varasemalt tuli värbajal töötada korraga mitmete erinevate värbamisprojektidega ja leida uus töötaja nii ruttu kui võimalik (olgem ausad, tihti oli inimest vaja juba eile), siis pakub tänane situatsioon võimalust värvata aeglaselt, värvata kvaliteetselt ja värvata just positiivset kandidaadikogemust luues.

positiivne kandidaadikogemus
Positiivne kandidaadikogemus oli määrav enne koroonaviiruse aega ja on määravaks ka täna. Samas see, mis oli määrav kandidaadile eile ei pruugi olla määravaks täna. Maailm on muutunud ja kuigi me loodame, et naaseme peatselt normaalsusesse peame arvestama, et tegemist on uue normaalsusega, mis eristub sellest normaalsusest, mida varem tundsime. Seega tuleb meil disainida uus kandidaadikogemuse loomise protsess. Seda tehes tuleb läbi mõelda kõik konkursi etapid, alates ligimeelitamisest lõpetades talentide reservi hoidmise ja sisseelamisprotsessi disainimisega. Ilmselgelt on suur osa protsessist muutumas virtuaalseks, seega peame mõtlema, kuidas protsessi läbivalt toetada ja hoida nii kandidaate kui ka värbavaid juhte kes hetkel arvutiga veel nii suured sina-sõbrad pole.

turvaline värbamine
COVID-19 kiire puhang Eestis ja mujal maailmas on teinud inimesed äärmiselt ettevaatlikuks. Paljud organisatsioonid on oma inimesed saatnud kodukontoritesse ja viivad töövestlusi läbi erinevaid videolahendusi (Skype, Teams, Zoom jne) kasutades. Kõik aga virtuaalseid vestlusi pidada ei saa, seega tuleb mõelda, kuidas tagame värbajate ja kandidaatide turvalisuse kui nad vestluse tulevad - on selleks siis näiteks käte desinfitseerija kohe eesuksel kust kandidaat saab endaga kaasa haarata ka näomaski, mida vestluse ajal kanda, vähemalt 2 meetrine distants ruumist, kus inimesega töövestlust peetakse või desinfitseerimislapid intervjuuruumis, millega peale intervjuu lõppemist toolid ja lauad ning ukselingid üle puhastada. Lisaks taolistele esmastele turvalisust tagavatele näitajatele huvitab kandidaate kindlasti ka töö turvalisus - kui ma selle ettevõtte kasuks otsustan, kas see töökoht on olemas ka minu esimesel tööpäeval ja ka peale 6 kuud?

väärtuspakkumise muutus
Jah, ka edaspidi on oluline töötasu ja arenguvõimalused ja pakutavad soodustused ja kaasaegsed töötingmused ja töövahendid jpm. Küll aga seob neid edaspidi üks uus komponent - turvalisus. Iga tööandja peaks enda jaoks läbi mõtlema selle, kuidas saab ta potentsiaalsele kandidaadile kommunikeerida ja garanteerida turvalise töötamise seda siis nii töösuhte kestvuse kui ka ohutute töötingimuste võimaldamise osas. Mõningaid näiteid,
- töösuhte turvalisususe kinnitamiseks näiteks töötajate täiendav kindlustamine
- töökuulutusse isikukaitsevahendite teemalise punkti lisamine, näiteks pakume kõiki vajalikke isikukaitesvahendeid
- töötajatele täiendavate ohtust- ja hügieeni puudutavate e-õpete pakkumine

eelista eestimaist?
Keeruline on ennustada, mida tänane Eesti valitsus otsustab immigratsioonipoliitika osas teha või kui kiiresti taastub turism ja lennundus, kindel aga on see, et mujalt riikidest Eestisse värbamine saab siiski oma hoobi. Kui varasemalt olid mitmed tööandjad (eelkõige tehnoloogiavaldkonnas) praktiseerimas piirideülest värbamist, siis COVID-19 tingimustes on sellele küll korraks punkt pandud kuna riikide läbimine kui riikidesse sisenemine on piiratud. Mis tähendab, et vähemalt lähiajal tuleb kaaluda siiski ainult riigisiseseid kandidaate või võimaldada talentidel kuni piiride avamiseni töötada koduriigis.

Jaga oma värbamiskogemust, millega oled sina tänase koroonaviirusest tingitud kriisi ajal kokku puutunud!