pühapäev, 27. märts 2016

Millised töökuulutused kõnetavad nooremaid generatsioone?

Käes on kevad ja päev päevalt leiab portaalidest, sotsiaalmeediast ja ajalehtedest töökuulutusi, mis on suunatud potentsiaalsete praktikantide leidmiseks. 
Noored hindavad kergendatult, sest nüüd on valik nende - milline tööandja ja praktikakoht endale valida unistuste töökoha saamiseks?

Sellest tohutust praktikapakkumiste virr-varrist jäi mulle aga väga positiivselt silma Elektrilevi kuulutus Facebookis: „Mitut võimalust näed sina?“, millega oodatakse märtsi lõpuni huvilisi 44 erinevale praktikakohale, alates võrguplaneerijast kuni suurkliendihalduriteni välja. Tegemist on mängulise töökuulutusega, millega kutsutakse matemaatilist ülesannet lahendama nii, et võrdus oleks tõene. Mitu võimalust leidsid sina võrduse tõeseks muutmiseks?

Noorema sihtrühma hulgas tähelepanu saamiseks on võimalusi mitmeid, selleks tuleb aga teada, mis neid töökuulutuste juures kõnetab. Näiteks hiljuti blogi jaoks läbi viidud uuringus „Muudame töökuulutused atraktiivseks“ uurisin ka erinevate generatsioonide lõikes eelistusi töökuulutustele. Jaotades uuringule vastajad kaheks: noored ehk Y- ja Z- generatsioon ning ülejäänud ehk X generatsioon, beebibuumerid ja traditsionalistid, siis tulemustele osas võib teha järgmised üsna julged järeldused:
- noorema generatsiooni puhul väldi traditsioonilist töökuulutust! Ainult 7,9% uuringule vastanud noortest tõi välja, et eelistab traditsioonilist kuulutust, ülejäänuid see aga ei kõneta.
- kuigi kõigi tööotsijate jaoks on ühtmoodi oluline töö sisu, töötasu kajastamine kuulutuses kui ka tööandja maine, eristab noori ülejäänud sihtrühmadest see, et nad eelistavad leidlik ja kujundatud töökuulutust tunduvalt rohkem  (16 protsendipunkti võrra) kui teised sihtrühmad. Seega ära alahinda atraktiivset ja loovat töökuulutust!
-  innovatiivne töökuulutus paneb noorel silmad särama ja muudab nad aktiivsemaks – see tekitab noores huvi ja ta uuriks tööandja kohta lisainformatsiooni, ta hakkaks tööandjast positiivsemalt arvama ja soovitaks nii seda ettevõtet kui reklaamitavat töökohta sõpradele/tuttavatele; suure tõenäosusega jagaks põnevat värbamiskampaaniat ka teistele. Seega kui tahad oma mainet tööandjana noorte silmis tõsta, siis koosta üks põnevate lahendustega töökuulutus, mida saab ka sotsiaalmeedias jagada.