pühapäev, 29. detsember 2013

Ootused 2014. aastaks

Tänane postitus on aastalõpu puhul veidi teistsugusem ning selle asemel, et ühest konkreetsest kuulutuses kirjutada, toon täna välja hoopis omapoolsed ootused töökuulutustele, mida loodan 2014. aastal näha.

1.       Rohkem erinevate põnevate lahenduste kasutamist töökuulutustes, nagu näiteks karikatuurid, ristsõnad jne. Kindlasti aitavad need üldisest hallist massist eristuda ning jäävad paremini seega ka tööotsijatele silma. Näitena tooksingi siinkohal välja hiljuti Krediidiinfo poolt avaldatud töökuulutuse.2.       Rohkem pildi ja joonistuste kasutamist sõnumi edastamist. On ju üks pilt väärt rohkem kui 1000 sõna, seega saab pildimaterjali kasutamisega ettevõte soovitavat sõnumit palju edukamalt edastama, kui pelgalt teksti sisaldava töökuulutusega. Lisaks aitab ilus pilt muuta kogu kuulutuse visuaalselt atraktiivsemaks. Siinkohal tooksin välja hiljuti HR Factory poolt avaldatud „mullikuulutuse“ – tegemist on kompetentsipõhise kuulutusega, mida suurem mull, seda olulisemaks antud kompetentsi ettevõtte poolt peetakse.

3.       Usun, et näeme ka rohkem valmisolekut mobiilseks värbamiseks – on ju üldteada fakt, et nutitelefonide kasutajate arv Eestis järjest kasvab, seega mõistlik oleks seda töökuulutuste valmistamisel arvesse võtta. Üks võimalus ajaga kaasaskäimiseks on QR koodi kasutamine töökuulutuses, nagu näiteks selles Sirje Tammiste Konsultatsioonibüroo poolt avaldatud kuulutuses tehtud on.

QR koodi loomine on tegelikult ülilihtne – proovige seda koodi skännida, kuhu jõuate? Ütlen ausalt, et selle tegemine võttis minul vähem kui minuti aega.4.       Rohkem panustamist ka video töökuulutustesse.  Hiljuti tuli OÜ Filmimees välja oma teenusega, kus aitavad ettevõtetel kuni üheminutilist töökuulutuse filmilõiku luua, loodan salamisi, et ka video scribing’i kasutamine töökoha reklaamimiseks jõuab lähiajal meieni. Filme on oma töökuulutustes kasutanud juba mitmed ettevõtted, näitena siinkohal R-Kioski kuulutus.5.      Loodan rohkem ka väliseid värbamisreklaame näha. Antud valdkond on tõeliselt mahukas ja siiani suhteliselt vähekasutatud. Kuulutusi saab lisada nii erinevatele välistele kuulutuste tahvlitele, bussiootepaviljonidele, kaupluste vaateakendele, (suured töökuulutusega kleebised) ettevõtte ametiautodel jne. Tooksin siinkohal välja kaks reklaami: Maxima reklaamtahvel ja Grossi poe reklaam

6.       Põnevaid ja mängulisi lähenemisi värbamiskuulutustele, nagu näiteks värbamismängud, Facebooki jaga-ja-võida mängud jne. Näitena tooksingi siinkohal välja Sky-Arti jagamismängu, mis sai 2018 jagamist, tehke järgi!

pühapäev, 22. detsember 2013

Sotsiaalmeedia kui võimalus tööandja brändi kommunikeerimiseks


Tööandja bränding hõlmab endas nii organisatsiooni kultuuri arendamist kui ka kommunikeerimist, millega näidata välisele sihtrühmale, et ollakse eelistatud tööandja. Üks võimalikest kanalitest tööandja brändingu kommunikeerimisel on sotsiaalmeedia kasutamine, kus läbi erinevate postituste ettevõte saab oma identiteeti ihaldatud sihtrühmani viia.
2013. aastal Institute of Employment Studies poolt Acas-e jaoks läbi viidud uuringu, kus uuriti personalitöö eest vastutavatelt isikutelt, kes kasutavad sotsiaalmeediat värbamiskanalina, miks nad seda teevad. Kolm kõige sagedamini välja toodud põhjust olid: (1) ligipääs suuremale hulgale kandidaatidele, kui traditsioonilisi kanaleid kasutades, (2) lihtne kasutada ja (3) madalad kulud.
Kuna sotsiaalmeedia hõlmab endas palju erinevaid kanaleid, siis ei hakka täna kõigil peatuma vaid kirjutan täna Facebookist. Võimalik, et teen järgmise väitega kellelegi liiga, kuid minu arvates on Facebook Eestis alahinnatud ja ilmselgelt liiga vähe kasutatud värbamiskanal. Ülemaailmselt on Facebooki kasutajate arv ca 1,15 miljardit, Eestis on kasutajaid väidetavalt ca 540 tuhat. Lisaks peetakse Facebooki üldse üheks külastatuimaks veebileheks.

Möödunud nädalal jäi mulle Facebookis korduvalt (seda jagasid mitmed sõbrad kui ka oli see välja toodud ühes töövahenduse grupis) silma ADM Interactive töökuulutus, millega otsiti töötajaid erinevatele ametikohtadele. Rõõm on siinkohal näha ka seda, et isegi ilma kingi ja preemiate lisamiseta on nimetatud kuulutus paljudele silma jäänud ning nad on märkinud selle meeldivaks või seda jaganud.
Toon siinkohal välja ka antud ettevõtte poolt ühe CVKeskuses avaldatud töökuulutuse. Selle puhul paistab silma just ettevõtte poolt pakutav:  välja on toodud erinevad ettevõttele omistatud auhinnad ning lisaks teksti sisse on hüperlinkidega lisatud: „rõõm koos töötada“ ja töökeskkond Rotermanni kvartalis“.


Kas sa teadsid?:  
1) fotoga postitused saavad väidetavalt 39% rohkem tähelepanu (ehk klikke, meeldimise ja kommentaare)
2) tähelepanu postituse avaldamise nädalapäeval: väidetavalt on töönädala teine pool soodusaeg postituste tegemiseks, parimateks päevadeks peetakse siin neljapäeva ja reede.Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Kasuta Facebooki oma tööandja brändi kuvandi kommunikeerimiseks – tee sinna pidevalt ettevõtte tegevusi puudutavaid postitusi (sh erinevad tegevused tööandjana).
-          Avalda töökuulutusi oma ettevõtte Facebooki lehel, nii võid jõuda ka passiivsete tööotsijateni, kes ise hetkel tööd ei otsi.
-          Kui tahad ise valida töötajate sihtrühma, kelleni töökuulutustega jõuda tahad, võid Facebookis kasutada ka tasulist teenust – siin saad valida, kelleni sinu kuulutus jõuab, märgistades endale sobilikud kasutajad soo, vanuse, hariduse, keeleoskuse, ametikoha jpm taoliste kriteeriumite alusel.

 

pühapäev, 15. detsember 2013

Tüpograafia töökuulutuses

Proovi järgmist: otsi üles mõni eriti tähtis ametlik dokument või muu konservatiivse sisuga kiri, mis hiljuti koostasid (võib olla avaldus, leping, e-kiri kliendile vmt) ja mis on hetkel arvutis ka saadaval. Arvatavasti kirjutasid selle kasutades Times New Roman või Arial kirjastiili ehk stiili, mida tavaliselt selliste ametlike kirjade puhul kasutatakse. Nii, nüüd muuda kogu dokumendi sisu aktiivseks CTRL A-ga ning muuda kirjastiili – kasutades ühte järgmisest stiilidest Bradley Hand ITC või Forte-t. Kuidas tundub? Kui nüüd veel muuta nii teksti värvust kui ka suurust, siis tundub üldse, et tegemist mis iganes muu asjaga, kui dokumendi algversioon kunagi tegelikult oli.
Nii, nagu eeltoodud näite puhul tekkisid teksti osas teatud assotsiatsioonid, nii tekitavad ka töökuulutuste kujunduses kasutatav tüpograafia ainuüksi juba peale vaadates inimestes teatud hoiakuid ja arvamusi. Seega tulekski töökuulutust avaldaval ettevõttel mõelda, kuidas toetaks töökuulutuse teksti kujundus ettevõtte olemust.

Vaatame nüüd Kuursaali TEENINDAJA/MÜÜGIÄSSA töökuulutust: lisaks vaimukale lähenemisele inimesel otsingul (wanted – tagaotsitav) on atraktiivse, loetava ja teatud assotsiatsioone tekitava kuulutusega.
Kirjastiil: kuulutuses on kasutatud erinevaid western-tüüpi kirjastiile (nt book type), mis annavad edasi ka Kuursaali enda olemust. Kui töökuulutust nüüd kõrvutada nimetatud ettevõtte kodulehega,  siis on näha, et töökuulutuses antud stiili kasutamine on igal juhul mõistlik. Kirjastiili toetab siinkohal ka kogu kuulutuse layout – oleks ju kuulutus nagu vanal paberil.
Kuulutuse loetavus: et kuulutuse sõnum kindlamini lugejani jõuaks on kuulutuse sõnumist suur osa kirjutatud suurte tähtedega. Eraldi on ette loetletud ja eraldi kastikestes välja toodud nõudmised kandidaatidele.
Suurtähtede kasutamisel tuleb muidugi ettevaatlik olla ja üldiselt ei soovitata neid tekstis pikemalt kui ühe rea ulatuses kasutada. Seda seetõttu, et oleme harjunud tegelikult kirjatähti lugema ning loeme neid kiiremini. Lisaks tekitavad kirjatähtede kontuurid ajus teatud visuaalse taju, millest tulenevalt meil tegelikult ei tulegi kõiki tähti ükshaaval kokku lugeda, kuna saame ilma iga tähte eraldi ülelugematagi aru, mis sõnaga tegemist. Suurtähtede lugemisel aga sellist taju ei ole. Lisan siia hiljuti Facebookis ringelnud postituse, mis kinnitab seda, et sõna lugemiseks ei pea inimene ükshaaval tähti kokku lugema.
Kuursaali töökuulutuse puhul on eriti südantsoojendav näha ettevõtte lubadust, et kõigile kandidaatidele vastatakse personaalselt. Tegelikult on just selline lubadus ning selle pidamine see, mis paneb kandidaadid ettevõttest hästi arvama ja seda juba isegi juhul, kui tegemist on eitava vastusega.

    

Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Ettevõtte töökuulutustes kasuta samu tüpograafilisi elemente nagu oma kodulehel või ka muudes ettevõte toodete/teenuste kuulutustes kasutanud oled
-          Teatud sõnumi rõhutamiseks võib kuulutuses kasutada nii SUURTÄHTI või rasvast kirja. Ettevaatust aga nimetatute ülekasutamisel.
-          Too töökuulutuses välja ka see, kas ja millal kandidaadid tagasisidet saavad. Kui sulle tundub, et sa ei jõua kõigile mittesobilikele kandidaatidele tagasiside anda, siis lisa sellekohane info ka kuulutusele – siis teavad inimesed seda ka arvestada ja ei pahanda nii väga, kui ettevõttelt tagasiside ei saa. Kui oled kindel, et jõuad kõigile kandidaatidele tagasiside anda, siis too see info ka kuulutuses välja ning veendu, et siis ka lubadust täidad.


pühapäev, 8. detsember 2013

Tee oma tööpakkumine nähtavaks: kasuta innovatiivseid meetodeid!


Kui ettevõte otsib raamatupidajat, sekretäri või inimest mõnele muule üldteada ametikohale, siis on tööotsija jaoks tavaliselt teada, kas see on midagi mulle või mitte. Kui aga ettevõte otsib enda meeskonda MÄNGULIST KUNSTNIKKU, siis keda ikkagi otsitakse?

HR Factory otsis hiljuti inimest just sellisele ametikohale OÜ Scribicon-is. Kuna tegemist on suhteliselt uudse valdkonnaga ning lihtsalt ametinimetus ja kirjeldus, isegi kui see oleks ülipõhjalik, ehk ei annakski niivõrd head ülevaadet, millega täpsemalt siis tegemist, on kuulutuse juurde lisatud ka foto. Antud juhtumi puhul võib tõepoolest öelda, et üks foto (antud juhul siis karikatuur) on parem kui 1000 sõna – kes vähegi antud valdkonnast midagi teavad, saavad kuulutusele peale vaadates kohe aru, mida otsitav inimene tegema peab.
Video scribing ehk visuaalne jutustamine (vakantse ametikoha põhiline tööülesanne), on meile kõigile paremini tuntud lastesaatest „Kõige suurem sõber“, kus on Raivo pildikesi joonistades samaaegselt lugusid rääkis.
Nimetatud töökuulutuse puhul on HR Factory kuulutuses ka oskuslikult välja toonud viite senitehtud töödele – reklaamides nii  uudset valdkonda kui ka selle kasutamise võimalusi.
Väidetavalt on 2014. aasta värbamistrendide kaks märksõna: mobile recruitment ja video recruitment.
Eesti Statistikaameti kohaselt on Eestis arvuti- ja internetikasutajateks kaheksa tööealist (ehk vanus 16-74) elanikku kümnest. Arvestades asjaolu, et interneti kasutajate arv üha kasvab, tuleks värbavatel ettevõtetel seda ka oma värbamisstrateegiates arvestada.
Igatahes väga tervitatav, et taoline uudne meetod on ka Eestisse jõudnud. Loodetavasti haaravad ka värbajad sellest võimalusest kinni ning näeme lähiajal juba mõnda jutupliiatsiga koostatud tööpakkumist.

Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Vähetuntud ametikoha puhul kaalu visuaalse materjali kasutamist.
-          Lisaks töökuulutuste väljatoomisele trükimeedias lisa need kindlasti ka internetti, kus saab edukalt kasutada ka videotöökuulutusi (filmid, video scribing jne). Ära alahinda vanemaealist elanikkonda arvutikasutamist – ka nemad on aktiivsed interneti kasutajad ning otsivad internetist tööpakkumisi.
-          Ära pelga värbamisel uudsete meetodite kasutamist – 2013. aasta rahvusvaheline uuring* tõi näiteks välja kaks olulist leidu: (1) 60% uuringus osalenud töötajatest nimetas, et ootab ettevõtetelt rohkem innovatiivsust just talentide värbamisel ja (2) 55% nimetas aga, et isegi kui nad oleksid rahul oma praeguse tööga mõtleksid nad ettevõttest lahkumisele kui neile lähenetakse innovatiivselt.

*Futurestep (ülemaailmne värbamislahendusi pakkuv organisatsioon) viis läbi uuringu kaheksas riigis, uurides innovatsiooni mõju värbamisele ja talendijuhtimisele. Uuringus osales 4000 töötajat ja 800 professionaali.

pühapäev, 1. detsember 2013

Lugu sellest, kuidas töökuulutusega stereotüüpe purustada

Möödunud nädalal kirjutasin sellest, kui oluline on see, et töökuulutus oma lugu räägiks. Ettevõte, kes parasjagu värbab, peab vaatama, kuidas suure hulga töökuulutuste hulgast kandidaadi tähelepanu võita ja teda kõnetada.
Möödunud nädala töökuulutustest jäi mulle silma kolm G4Si kuulutust, millest igaüks rääkis oma lugu. Kui Tallinna lennujaama kuulutuses, millega otsitakse lennujulgestuse töötajaid, on kujunduses välja toodud lennuvälja foto, millel on kujutatud nii lennukit kui ka tööandja logodega autot. Siis Prisma Peremarketi kaubandusketi töötaja kuulutust on illustreeritud lisaks logodele ka kaupluse fotodega ning lahke end konkreetse olemusega turvatöötajaga. Solarise kuulutusel on aga lisaks tuledes keskusele välja toodud kahe – mehe ja naise – vormis turvatöötaja foto. Kõigi nende eelnimetatud kuulutustega üritab ettevõte tööotsijale võimalikult täpselt näidata töö vakantsel ametikohal.

Stereotüüpselt assotsieerub turvatöötaja paljudele kindlasti mehena. Oli ju kunagi kasutuses ka mõiste turvamees, mille puhul pani juba ametinimetus kaudselt paika, keda antud ametis töötamas nähakse. Kuigi tänaseks on enamus meist kindlasti juba harjunud naisturvatöötajate nägemisega kaupluste, büroodes ja mujal, on stereotüüpset mõtlemist raske muuta ning seetõttu peab ettevõte, kes soovib nn klassikalistele meeste või naiste ametikohtadele värvata ka vastassoost isikuid, vaatama, kuidas oma vastavasisulist sõnumit edastada. Üks võimalus ongi seda teha foto kaudu nagu G4Si Solarise kuulutuses seda tehtud on - naine, kes näeb naisturvatöötaja fotoga töökuulutust hakkab mõtlema: „näe, ka naised teevad seda tööd, järelikult ka mina võiksin teha.“ Teine võimalus on muidugi kuulutuse tekstis märkida, et töö sobib nii naistele kui ka meestele.
Kolmandaks võimaluseks on aga üle vaadata kuulutuse tekst ja stilistika ning kasutada rohkem vastava soo-põhiseid sõnu, keda värvata soovitakse.
Leidsin hiljuti just 2011. aastal D. Gaucheri, J. Frieseni ja A.C. Kay poolt Ameerikas läbi viidud uuringu, millega nad uurisid soopõhiste sõnade kasutamist töökuulutustes ja töökirjeldustes ning nende mõju tööotsijatele.
Nimetatud uuringu läbiviijad leidsid nimelt, et stereotüüpses mõistes meestetöö töökuulutused, kus on kasutatud feminiinseid sõnu, pakuvad naistööotsijatele rohkem huvi kui sama tööd puudutavad kuulutused, kus on kasutatud maskuliinseid sõnu (samale järeldusele jõuti ka meeste puhul). Veelgi enam, kui taolises kuulutuses on kasutatud maskuliinseid sõnu, siis võib see naiskandidaate hoopis eemale peletada, kuna tunnevad, et töö ei ole neile.  
Antud uuringu raames uuriti ka 493 tüüpilist naiste- või meestetööde töökuulutust ning sellest tulenevalt koostati nimekiri maskuliinsetest ja feminiinsetest sõnadest töökuulutustes. Maskuliinsed sõnad: domineeriv, sõltumatu, loogika, eesmärk, arvamus, põhimõte, kangekaelne, enesekindel jne.
Feminiinsed sõnad: viisakas, tagasihoidlik, vastutustundlik, teisi arvestav, koostöö, tundlik, usaldus, lojaalne jne.
 

Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Kasuta töökuulutuses fotomaterjali, mis aitaks tööotsijal tööst paremini aru saada: vormiriietust kandvad töötajad töökohal, töötajad erinevaid tööülesandeid täitmas, fotod erinevatest ettevõtte põhitegevusaladest jne.
-          Panusta oma kuulutustesse rohkem kui teised ning portaalide poolt pakutava kujunduse asemele koosta ise kuulutused. Erinevate vakantsete ametikohtade kohta koosta (või lase koostada) erinevad töökuulutused.
-          Kui otsid töötajaid ametikohtadele, mida stereotüüpselt on täidetud teatud soo poolt, aga sooviksid sinna mõlemast soost töötajaid leida, siis kajasta seda informatsiooni kas avalikult või ka „peidetult“ oma kuulutuses. Selleks võid kasutada vastavat fotomaterjali, feminiinset või maskuliinset sõnastust või lihtsalt välja tuua, et töö sobib nii meestele kui ka naistele.