pühapäev, 29. detsember 2013

Ootused 2014. aastaks

Tänane postitus on aastalõpu puhul veidi teistsugusem ning selle asemel, et ühest konkreetsest kuulutuses kirjutada, toon täna välja hoopis omapoolsed ootused töökuulutustele, mida loodan 2014. aastal näha.

1.       Rohkem erinevate põnevate lahenduste kasutamist töökuulutustes, nagu näiteks karikatuurid, ristsõnad jne. Kindlasti aitavad need üldisest hallist massist eristuda ning jäävad paremini seega ka tööotsijatele silma. Näitena tooksingi siinkohal välja hiljuti Krediidiinfo poolt avaldatud töökuulutuse.2.       Rohkem pildi ja joonistuste kasutamist sõnumi edastamist. On ju üks pilt väärt rohkem kui 1000 sõna, seega saab pildimaterjali kasutamisega ettevõte soovitavat sõnumit palju edukamalt edastama, kui pelgalt teksti sisaldava töökuulutusega. Lisaks aitab ilus pilt muuta kogu kuulutuse visuaalselt atraktiivsemaks. Siinkohal tooksin välja hiljuti HR Factory poolt avaldatud „mullikuulutuse“ – tegemist on kompetentsipõhise kuulutusega, mida suurem mull, seda olulisemaks antud kompetentsi ettevõtte poolt peetakse.

3.       Usun, et näeme ka rohkem valmisolekut mobiilseks värbamiseks – on ju üldteada fakt, et nutitelefonide kasutajate arv Eestis järjest kasvab, seega mõistlik oleks seda töökuulutuste valmistamisel arvesse võtta. Üks võimalus ajaga kaasaskäimiseks on QR koodi kasutamine töökuulutuses, nagu näiteks selles Sirje Tammiste Konsultatsioonibüroo poolt avaldatud kuulutuses tehtud on.

QR koodi loomine on tegelikult ülilihtne – proovige seda koodi skännida, kuhu jõuate? Ütlen ausalt, et selle tegemine võttis minul vähem kui minuti aega.4.       Rohkem panustamist ka video töökuulutustesse.  Hiljuti tuli OÜ Filmimees välja oma teenusega, kus aitavad ettevõtetel kuni üheminutilist töökuulutuse filmilõiku luua, loodan salamisi, et ka video scribing’i kasutamine töökoha reklaamimiseks jõuab lähiajal meieni. Filme on oma töökuulutustes kasutanud juba mitmed ettevõtted, näitena siinkohal R-Kioski kuulutus.5.      Loodan rohkem ka väliseid värbamisreklaame näha. Antud valdkond on tõeliselt mahukas ja siiani suhteliselt vähekasutatud. Kuulutusi saab lisada nii erinevatele välistele kuulutuste tahvlitele, bussiootepaviljonidele, kaupluste vaateakendele, (suured töökuulutusega kleebised) ettevõtte ametiautodel jne. Tooksin siinkohal välja kaks reklaami: Maxima reklaamtahvel ja Grossi poe reklaam

6.       Põnevaid ja mängulisi lähenemisi värbamiskuulutustele, nagu näiteks värbamismängud, Facebooki jaga-ja-võida mängud jne. Näitena tooksingi siinkohal välja Sky-Arti jagamismängu, mis sai 2018 jagamist, tehke järgi!

pühapäev, 22. detsember 2013

Sotsiaalmeedia kui võimalus tööandja brändi kommunikeerimiseks


Tööandja bränding hõlmab endas nii organisatsiooni kultuuri arendamist kui ka kommunikeerimist, millega näidata välisele sihtrühmale, et ollakse eelistatud tööandja. Üks võimalikest kanalitest tööandja brändingu kommunikeerimisel on sotsiaalmeedia kasutamine, kus läbi erinevate postituste ettevõte saab oma identiteeti ihaldatud sihtrühmani viia.
2013. aastal Institute of Employment Studies poolt Acas-e jaoks läbi viidud uuringu, kus uuriti personalitöö eest vastutavatelt isikutelt, kes kasutavad sotsiaalmeediat värbamiskanalina, miks nad seda teevad. Kolm kõige sagedamini välja toodud põhjust olid: (1) ligipääs suuremale hulgale kandidaatidele, kui traditsioonilisi kanaleid kasutades, (2) lihtne kasutada ja (3) madalad kulud.
Kuna sotsiaalmeedia hõlmab endas palju erinevaid kanaleid, siis ei hakka täna kõigil peatuma vaid kirjutan täna Facebookist. Võimalik, et teen järgmise väitega kellelegi liiga, kuid minu arvates on Facebook Eestis alahinnatud ja ilmselgelt liiga vähe kasutatud värbamiskanal. Ülemaailmselt on Facebooki kasutajate arv ca 1,15 miljardit, Eestis on kasutajaid väidetavalt ca 540 tuhat. Lisaks peetakse Facebooki üldse üheks külastatuimaks veebileheks.

Möödunud nädalal jäi mulle Facebookis korduvalt (seda jagasid mitmed sõbrad kui ka oli see välja toodud ühes töövahenduse grupis) silma ADM Interactive töökuulutus, millega otsiti töötajaid erinevatele ametikohtadele. Rõõm on siinkohal näha ka seda, et isegi ilma kingi ja preemiate lisamiseta on nimetatud kuulutus paljudele silma jäänud ning nad on märkinud selle meeldivaks või seda jaganud.
Toon siinkohal välja ka antud ettevõtte poolt ühe CVKeskuses avaldatud töökuulutuse. Selle puhul paistab silma just ettevõtte poolt pakutav:  välja on toodud erinevad ettevõttele omistatud auhinnad ning lisaks teksti sisse on hüperlinkidega lisatud: „rõõm koos töötada“ ja töökeskkond Rotermanni kvartalis“.


Kas sa teadsid?:  
1) fotoga postitused saavad väidetavalt 39% rohkem tähelepanu (ehk klikke, meeldimise ja kommentaare)
2) tähelepanu postituse avaldamise nädalapäeval: väidetavalt on töönädala teine pool soodusaeg postituste tegemiseks, parimateks päevadeks peetakse siin neljapäeva ja reede.Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Kasuta Facebooki oma tööandja brändi kuvandi kommunikeerimiseks – tee sinna pidevalt ettevõtte tegevusi puudutavaid postitusi (sh erinevad tegevused tööandjana).
-          Avalda töökuulutusi oma ettevõtte Facebooki lehel, nii võid jõuda ka passiivsete tööotsijateni, kes ise hetkel tööd ei otsi.
-          Kui tahad ise valida töötajate sihtrühma, kelleni töökuulutustega jõuda tahad, võid Facebookis kasutada ka tasulist teenust – siin saad valida, kelleni sinu kuulutus jõuab, märgistades endale sobilikud kasutajad soo, vanuse, hariduse, keeleoskuse, ametikoha jpm taoliste kriteeriumite alusel.

 

pühapäev, 15. detsember 2013

Tüpograafia töökuulutuses

Proovi järgmist: otsi üles mõni eriti tähtis ametlik dokument või muu konservatiivse sisuga kiri, mis hiljuti koostasid (võib olla avaldus, leping, e-kiri kliendile vmt) ja mis on hetkel arvutis ka saadaval. Arvatavasti kirjutasid selle kasutades Times New Roman või Arial kirjastiili ehk stiili, mida tavaliselt selliste ametlike kirjade puhul kasutatakse. Nii, nüüd muuda kogu dokumendi sisu aktiivseks CTRL A-ga ning muuda kirjastiili – kasutades ühte järgmisest stiilidest Bradley Hand ITC või Forte-t. Kuidas tundub? Kui nüüd veel muuta nii teksti värvust kui ka suurust, siis tundub üldse, et tegemist mis iganes muu asjaga, kui dokumendi algversioon kunagi tegelikult oli.
Nii, nagu eeltoodud näite puhul tekkisid teksti osas teatud assotsiatsioonid, nii tekitavad ka töökuulutuste kujunduses kasutatav tüpograafia ainuüksi juba peale vaadates inimestes teatud hoiakuid ja arvamusi. Seega tulekski töökuulutust avaldaval ettevõttel mõelda, kuidas toetaks töökuulutuse teksti kujundus ettevõtte olemust.

Vaatame nüüd Kuursaali TEENINDAJA/MÜÜGIÄSSA töökuulutust: lisaks vaimukale lähenemisele inimesel otsingul (wanted – tagaotsitav) on atraktiivse, loetava ja teatud assotsiatsioone tekitava kuulutusega.
Kirjastiil: kuulutuses on kasutatud erinevaid western-tüüpi kirjastiile (nt book type), mis annavad edasi ka Kuursaali enda olemust. Kui töökuulutust nüüd kõrvutada nimetatud ettevõtte kodulehega,  siis on näha, et töökuulutuses antud stiili kasutamine on igal juhul mõistlik. Kirjastiili toetab siinkohal ka kogu kuulutuse layout – oleks ju kuulutus nagu vanal paberil.
Kuulutuse loetavus: et kuulutuse sõnum kindlamini lugejani jõuaks on kuulutuse sõnumist suur osa kirjutatud suurte tähtedega. Eraldi on ette loetletud ja eraldi kastikestes välja toodud nõudmised kandidaatidele.
Suurtähtede kasutamisel tuleb muidugi ettevaatlik olla ja üldiselt ei soovitata neid tekstis pikemalt kui ühe rea ulatuses kasutada. Seda seetõttu, et oleme harjunud tegelikult kirjatähti lugema ning loeme neid kiiremini. Lisaks tekitavad kirjatähtede kontuurid ajus teatud visuaalse taju, millest tulenevalt meil tegelikult ei tulegi kõiki tähti ükshaaval kokku lugeda, kuna saame ilma iga tähte eraldi ülelugematagi aru, mis sõnaga tegemist. Suurtähtede lugemisel aga sellist taju ei ole. Lisan siia hiljuti Facebookis ringelnud postituse, mis kinnitab seda, et sõna lugemiseks ei pea inimene ükshaaval tähti kokku lugema.
Kuursaali töökuulutuse puhul on eriti südantsoojendav näha ettevõtte lubadust, et kõigile kandidaatidele vastatakse personaalselt. Tegelikult on just selline lubadus ning selle pidamine see, mis paneb kandidaadid ettevõttest hästi arvama ja seda juba isegi juhul, kui tegemist on eitava vastusega.

    

Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Ettevõtte töökuulutustes kasuta samu tüpograafilisi elemente nagu oma kodulehel või ka muudes ettevõte toodete/teenuste kuulutustes kasutanud oled
-          Teatud sõnumi rõhutamiseks võib kuulutuses kasutada nii SUURTÄHTI või rasvast kirja. Ettevaatust aga nimetatute ülekasutamisel.
-          Too töökuulutuses välja ka see, kas ja millal kandidaadid tagasisidet saavad. Kui sulle tundub, et sa ei jõua kõigile mittesobilikele kandidaatidele tagasiside anda, siis lisa sellekohane info ka kuulutusele – siis teavad inimesed seda ka arvestada ja ei pahanda nii väga, kui ettevõttelt tagasiside ei saa. Kui oled kindel, et jõuad kõigile kandidaatidele tagasiside anda, siis too see info ka kuulutuses välja ning veendu, et siis ka lubadust täidad.


pühapäev, 8. detsember 2013

Tee oma tööpakkumine nähtavaks: kasuta innovatiivseid meetodeid!


Kui ettevõte otsib raamatupidajat, sekretäri või inimest mõnele muule üldteada ametikohale, siis on tööotsija jaoks tavaliselt teada, kas see on midagi mulle või mitte. Kui aga ettevõte otsib enda meeskonda MÄNGULIST KUNSTNIKKU, siis keda ikkagi otsitakse?

HR Factory otsis hiljuti inimest just sellisele ametikohale OÜ Scribicon-is. Kuna tegemist on suhteliselt uudse valdkonnaga ning lihtsalt ametinimetus ja kirjeldus, isegi kui see oleks ülipõhjalik, ehk ei annakski niivõrd head ülevaadet, millega täpsemalt siis tegemist, on kuulutuse juurde lisatud ka foto. Antud juhtumi puhul võib tõepoolest öelda, et üks foto (antud juhul siis karikatuur) on parem kui 1000 sõna – kes vähegi antud valdkonnast midagi teavad, saavad kuulutusele peale vaadates kohe aru, mida otsitav inimene tegema peab.
Video scribing ehk visuaalne jutustamine (vakantse ametikoha põhiline tööülesanne), on meile kõigile paremini tuntud lastesaatest „Kõige suurem sõber“, kus on Raivo pildikesi joonistades samaaegselt lugusid rääkis.
Nimetatud töökuulutuse puhul on HR Factory kuulutuses ka oskuslikult välja toonud viite senitehtud töödele – reklaamides nii  uudset valdkonda kui ka selle kasutamise võimalusi.
Väidetavalt on 2014. aasta värbamistrendide kaks märksõna: mobile recruitment ja video recruitment.
Eesti Statistikaameti kohaselt on Eestis arvuti- ja internetikasutajateks kaheksa tööealist (ehk vanus 16-74) elanikku kümnest. Arvestades asjaolu, et interneti kasutajate arv üha kasvab, tuleks värbavatel ettevõtetel seda ka oma värbamisstrateegiates arvestada.
Igatahes väga tervitatav, et taoline uudne meetod on ka Eestisse jõudnud. Loodetavasti haaravad ka värbajad sellest võimalusest kinni ning näeme lähiajal juba mõnda jutupliiatsiga koostatud tööpakkumist.

Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Vähetuntud ametikoha puhul kaalu visuaalse materjali kasutamist.
-          Lisaks töökuulutuste väljatoomisele trükimeedias lisa need kindlasti ka internetti, kus saab edukalt kasutada ka videotöökuulutusi (filmid, video scribing jne). Ära alahinda vanemaealist elanikkonda arvutikasutamist – ka nemad on aktiivsed interneti kasutajad ning otsivad internetist tööpakkumisi.
-          Ära pelga värbamisel uudsete meetodite kasutamist – 2013. aasta rahvusvaheline uuring* tõi näiteks välja kaks olulist leidu: (1) 60% uuringus osalenud töötajatest nimetas, et ootab ettevõtetelt rohkem innovatiivsust just talentide värbamisel ja (2) 55% nimetas aga, et isegi kui nad oleksid rahul oma praeguse tööga mõtleksid nad ettevõttest lahkumisele kui neile lähenetakse innovatiivselt.

*Futurestep (ülemaailmne värbamislahendusi pakkuv organisatsioon) viis läbi uuringu kaheksas riigis, uurides innovatsiooni mõju värbamisele ja talendijuhtimisele. Uuringus osales 4000 töötajat ja 800 professionaali.

pühapäev, 1. detsember 2013

Lugu sellest, kuidas töökuulutusega stereotüüpe purustada

Möödunud nädalal kirjutasin sellest, kui oluline on see, et töökuulutus oma lugu räägiks. Ettevõte, kes parasjagu värbab, peab vaatama, kuidas suure hulga töökuulutuste hulgast kandidaadi tähelepanu võita ja teda kõnetada.
Möödunud nädala töökuulutustest jäi mulle silma kolm G4Si kuulutust, millest igaüks rääkis oma lugu. Kui Tallinna lennujaama kuulutuses, millega otsitakse lennujulgestuse töötajaid, on kujunduses välja toodud lennuvälja foto, millel on kujutatud nii lennukit kui ka tööandja logodega autot. Siis Prisma Peremarketi kaubandusketi töötaja kuulutust on illustreeritud lisaks logodele ka kaupluse fotodega ning lahke end konkreetse olemusega turvatöötajaga. Solarise kuulutusel on aga lisaks tuledes keskusele välja toodud kahe – mehe ja naise – vormis turvatöötaja foto. Kõigi nende eelnimetatud kuulutustega üritab ettevõte tööotsijale võimalikult täpselt näidata töö vakantsel ametikohal.

Stereotüüpselt assotsieerub turvatöötaja paljudele kindlasti mehena. Oli ju kunagi kasutuses ka mõiste turvamees, mille puhul pani juba ametinimetus kaudselt paika, keda antud ametis töötamas nähakse. Kuigi tänaseks on enamus meist kindlasti juba harjunud naisturvatöötajate nägemisega kaupluste, büroodes ja mujal, on stereotüüpset mõtlemist raske muuta ning seetõttu peab ettevõte, kes soovib nn klassikalistele meeste või naiste ametikohtadele värvata ka vastassoost isikuid, vaatama, kuidas oma vastavasisulist sõnumit edastada. Üks võimalus ongi seda teha foto kaudu nagu G4Si Solarise kuulutuses seda tehtud on - naine, kes näeb naisturvatöötaja fotoga töökuulutust hakkab mõtlema: „näe, ka naised teevad seda tööd, järelikult ka mina võiksin teha.“ Teine võimalus on muidugi kuulutuse tekstis märkida, et töö sobib nii naistele kui ka meestele.
Kolmandaks võimaluseks on aga üle vaadata kuulutuse tekst ja stilistika ning kasutada rohkem vastava soo-põhiseid sõnu, keda värvata soovitakse.
Leidsin hiljuti just 2011. aastal D. Gaucheri, J. Frieseni ja A.C. Kay poolt Ameerikas läbi viidud uuringu, millega nad uurisid soopõhiste sõnade kasutamist töökuulutustes ja töökirjeldustes ning nende mõju tööotsijatele.
Nimetatud uuringu läbiviijad leidsid nimelt, et stereotüüpses mõistes meestetöö töökuulutused, kus on kasutatud feminiinseid sõnu, pakuvad naistööotsijatele rohkem huvi kui sama tööd puudutavad kuulutused, kus on kasutatud maskuliinseid sõnu (samale järeldusele jõuti ka meeste puhul). Veelgi enam, kui taolises kuulutuses on kasutatud maskuliinseid sõnu, siis võib see naiskandidaate hoopis eemale peletada, kuna tunnevad, et töö ei ole neile.  
Antud uuringu raames uuriti ka 493 tüüpilist naiste- või meestetööde töökuulutust ning sellest tulenevalt koostati nimekiri maskuliinsetest ja feminiinsetest sõnadest töökuulutustes. Maskuliinsed sõnad: domineeriv, sõltumatu, loogika, eesmärk, arvamus, põhimõte, kangekaelne, enesekindel jne.
Feminiinsed sõnad: viisakas, tagasihoidlik, vastutustundlik, teisi arvestav, koostöö, tundlik, usaldus, lojaalne jne.
 

Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Kasuta töökuulutuses fotomaterjali, mis aitaks tööotsijal tööst paremini aru saada: vormiriietust kandvad töötajad töökohal, töötajad erinevaid tööülesandeid täitmas, fotod erinevatest ettevõtte põhitegevusaladest jne.
-          Panusta oma kuulutustesse rohkem kui teised ning portaalide poolt pakutava kujunduse asemele koosta ise kuulutused. Erinevate vakantsete ametikohtade kohta koosta (või lase koostada) erinevad töökuulutused.
-          Kui otsid töötajaid ametikohtadele, mida stereotüüpselt on täidetud teatud soo poolt, aga sooviksid sinna mõlemast soost töötajaid leida, siis kajasta seda informatsiooni kas avalikult või ka „peidetult“ oma kuulutuses. Selleks võid kasutada vastavat fotomaterjali, feminiinset või maskuliinset sõnastust või lihtsalt välja tuua, et töö sobib nii meestele kui ka naistele.


pühapäev, 24. november 2013

Korralda kandidaatide leidmiseks värbamisüritus!

Mõni meist tahab lapsena saada kosmonaudiks, mõni arstiks või müüjaks – lapsena on meil kõigil oma unistused ja ootused – just sellised lapsepõlve unistused meenusid, kui nägin möödunud nädalal Töötukassa poolt Facebook’is avaldatud reklaami, kus otsitakse töötajaid Pariisi Disneyland’i. Just nimelt Disneyland’i! Tõepoolest nagu unistuste täitumine – milline laps ei taha saada Disneyland’i ja nüüd täisealisena on võimalik sinna minna ning  selle eest makstakse veel palkagi!

Hea töökuulutuse üheks tunnuseks on sobilikes kandidaatides huvi tekitamine. Eeldab see aga oma potentsiaalsete kandidaatide sihtrühma tundmist ja teadmist, millega tähelepanu äratada. Ilmselgelt ei pea tähelepanu äratamiseks alati midagi naljakat või veidrat oma kuulutusse lisama – oluline on lihtsalt see, et sõnum jõuaks kandidaatide sihtrühmani ja läheks neile korda.
Mis siis on need näitajad, millega Töötukassa, vahendades Disneyland’i tööpakkumisi, on suutnud eristuda? Lugu rääkiv kuulutust – poiss skafandris äratas minus tähelepanu ja usun, et tekitab huvi ka teistes. Lisaks sellele, et kuulutus on visuaalselt atraktiivne, muudab selle eriliseks veel 2014. aasta märtsis toimuv värbamisüritus.
Kui antud kuulutuse vormil on välja toodud ainult üldine info, siis täpsemat informatsiooni leiab huviline mitmetest erinevatest kanalitest nagu näiteks Töötukassa lehelt või skänneerides QRkoodi ka Disneyland’i Facebook’i Casting’u lehelt. Kus on lisaks konkreetsete töökohtade ja nõuete nimetamisele välja toodud ka töötajatele pakutav, alates töötasust ja soodustingimustel toitlustamisest, lõpetades reisikulude osalise katmise ja transpordikulude kompenseerimisega. Kusjuures, pange tähele, välja on toodud konkreetsed summad, mitte üldine lubadus.Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          - tunne oma kandidaatide sihtrühma ja koosta JUST NEILE kordamineva visuaaliga töökuulutus, mõtle, kas ja kuidas oleks sul võimalik sellega oma lugu jutustada.
-          - kui planeerid korraga rohkem töötajaid värvata võiksid mõelda värbamisürituse (või infotunni) korraldamisele potentsiaalsetele kandidaatidele. Soovituslik on ürituse detailid juba töökuulutustes välja tuua.
-          - kui pakud oma töötajatele tasuta (või soodustingimustel) toitlustust, transporti, elukohta – siis too ka sellekohane info kuulutuses välja.

pühapäev, 17. november 2013

Võimalus eristumiseks: märgiste ja auhindade lisamine töökuulutusele

Hetkel on tööturul enam kui 20,000 tööpakkumist, registreeritud töötus üha väheneb ning teemaga kursis olevatele inimestele on juba mõnda aega ilmselge, et lihtsalt tööta kodus istuvaid ja häid tööpakkumisi ootavaid inimesi just väga palju ei ole. Ettevõtted võivad muidugi loota sellele, et leiavad hea kandidaadi mujalt ettevõttest ja nö ostavad ta üle või kasutades alternatiiv varianti – värbavad tööle inimese, kes vajab ettevõttepoolset suuremat juhendamist ja õpetamist.
Koolide, eelkõige kõrgkoolide lõpetajad on üks olulisemaid personali värbamise sihtgruppe, mille aktuaalsus on tänases tööturu olukorras jõuliselt suurenenud. Mulle endale tundub, et täna pakutakse ettevõtetes praktika võimalust tunduvalt rohkem kui veel mõned ajad tagasi. Targasti teevad need ettevõtted, kes on otsustanud investeerida just noorte palkamisse – sest nii on võimalik saada endale kaasaegsete teadmiste, uute ideede ja suure töötahtega uus töötaja!
Ernst & Youngi tööpakkumine jäi silma tegelikult lausa mitmel põhjusel: (1) nad pakuvad tööd praktikantidele, (2) toovad kuulutuses välja selle, et neid on nimetatud maailma üheks atraktiivseimaks tööandjaks ja (3) on vaeva nähtud töökuulutuse visuaaliga ning juba seepärast eristuvad enamustest pakkumistest.
Lisaks personaliotsingu portaalile on antud kuulutus välja toodud ka Tartu Ülikooli Facebook’i lehel.

Erinevaid mainekate tööandjate valimisi toimub ka meil siin Eestis: Äripäev koostab juba aastaid töötaja- ja peresõbralike firma konkursse, Instar EBC on ka paaril aastal üliõpilastelt uurinud nende eelistusi tööandjate osas, Emor on samuti juba mitmeid aastaid uuringud töötavate ja tööturule sisenevate inimeste ootusi, tuues omakorda välja mainekaid tööandjaid. Kui 2009. aasta oma magistritöö raames intervjueerisin ühte Emori uuringus mainekaks tööandjaks valitud ettevõtte personalijuhti, siis tõi ta omalt poolt välja, et nemad näiteks kajastavad oma tulemusi värbamiskuulutustes. Samas, kui vaadata tänaseid töökuulutusi, siis millegipärast ei kasuta enamus ettevõtteid seda eelist ära. Ei usu, et siinkohal on tegemist eestlase tagasihoidlikkusega – näiteks Eesti toodete tunnusmärke nagu Eesti parim toiduaine või tuntud Eesti maitse panevad tootjad ju uhkusega oma toodetele mõjutades nii otseselt tarbija ostukäitumist  – nähes vastavat märki, ostad ju julgelt antud toodet. Kui tööandja tooks töökuulutuses välja, et tegemist on eelistatud töökohaga, siis usun, et ka inimesed kandideeriksid  

Kellele Ernst&Youngi kuulutuses välja toodud mainekate tööandjate uuring rohkem huvi pakub saavad selle kohta lugeda Universumi lehel.
Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Kui sinu ettevõttele on lähiajal väljastatud mõni üldtunnustatud tunnusmärk/auhind (nt Tööaja- ja peresõbralik ettevõte), siis lisa sellekohane info ka oma töökuulutustesse.
-          Mõtle läbi, kas vakantset ametikohta saaks pakkuda ka üliõpilasele või vastsele kooli lõpetanule ning lisa sellekohane info ka kuulutusse. CVOnline’s on olemas ka eraldi praktika pakkumiste sektor.
-          Praktika võimaluse pakkumine lisa võimalusel ka kooli karjäärikeskusesse, stendile või Facebooki lehele, lisaks soovitan uurida, kas koolil on olemas valdkonna üliõpilaste meililist, millele kool saaks sinu pakkumise edastada.
 

pühapäev, 10. november 2013

Räägi oma ettevõtte lugu videotöökuulutusega!

Audiovisuaalne töökuulutus on üks võimsamaid relvi inimeste kõnetamiseks. Tööandja saab sellesse põimida nii elu kui emotsiooni ning seeläbi jutustada lugu tööotsijale. Ettevõttele tekib sellest tulenevalt oma „nägu“ ja see omakorda aitab inimesel tööandjat nö inimlikumas valguses näha.

Kui muidu seostatakse audiovisuaalseid reklaame telereklaamidega, mis on ühed kallimad reklaamid üldse, siis õnneks tänapäeval on sellel olemas odavama alternatiiv ehk videotöökuulutus veebis.

Eelmisel korral Rkioski töökuulutuse juures puudutasin juba põgusalt antud teemat, kui aga see nädal nägin Rahmqvisti müügijuhtide otsingu töökuulutust, siis sain aru, et nad on otse naelapea pihta sellega tabanud: http://www.youtube.com/watch?v=poi78NocMCQ

Antud töökuulutuse muudab eriti isiklikuks see, et ettevõtte tegevjuht ise isiklikult astub antud töökuulutuses üles. Töökuulutusse on väga oskuslikult lisatud video, mida ei pea kuskilt kuulutuse kõrvalt otsima hakkama, piisab, kui klikata „play“ kolmnurksel nupul. Videolõigus esinev meesterahvas esineb väga enesekindlalt, demonstreerib oskuslikult plaastrit, jutustades oma ettevõtte lugu. Olulisem info, on täiendavalt kuulutuses ära trükitud: „Meil on ägeda disainiga innovatiivsed tooted. Töögraafiku saad koostada ise. Parimad teenivad meil peaministri palga“ -  usun, et selline pöördumine kõnetab kõige enam just noori ja nooruslikke kandidaate.

Veidi õrna kohana tooksin aga välja plaastri demonstreerimise antud videolõigus: kui aus olla, jäi see väga elavalt meelde ning mingi hetk arvasin isegi, et tegemist on meditsiinilisi tarvikuid müüva ettevõttega. Eks selline kuvand tekkis just seetõttu, et (kui aus olla) ei ole mina sellisest ettevõttest just palju eelnevalt kuulnud ja ainus toode, mida visuaalselt presenteeriti jäi ka peale reklaami vaatamist veel elavana meelde.


Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Tooda oma ettevõtte lugu rääkiv videotöökuulutus, mis lisaks sobiliku töötaja otsimisele aitaks ettevõtet reklaamida ja anda oma näo ja hinge.
-          Kasuta videotöökuulutuse koostamisel võimalusel oma töötajaid – nii muudad selle veelgi isiklikumaks.
-          Videotöökuulutuses välja toodud info too märksõnadega välja ka tekstkuulutuses – nii aitab see sisu paremini meelde jätta ning olulisema sõnumi eristada.


pühapäev, 3. november 2013

Töökuulutus sinu kaupluse või kioski vaateaknal

Mitmetes ettevõtete poolt avaldatud töökuulutustes, kus on kasutatud fotomaterjali, olen täheldanud käe žesti, kus inimesed näitavad pöidlaga üles. Just seetõttu valisingi käesoleva nädala töökuulutuste hulgast välja R-kioski kuulutuse, kus kaks rõõmsameelset noort naisterahvast näitavad mõlemad pöidlaga üles ja kutsuvad ettevõttesse kandideerima.
Pööran siinkohal tähelepanu sellele, et töökuulutuses ei ole välja toodud, mis ametikohale inimest kandideerima kutsutakse – lihtsalt mainitakse, et kui inimesele meeldib klienditeenindus, lisaks muudele kuulutuses nimetatud nõuetele, siis võiks kandideerida. Samas on suurelt ja sinises kirjas välja toodud „TULE TÖÖLE R-KIOSKISSE“ – jääb ikka silma küll ja teksti sisu arvestades on arusaadav, et otsitakse klienditeenindajaid.
Antud kuulutuse teeb veidi erilisemaks aga see, et lisaks on CVKeskuses avaldatud kuulutuse juures välja toodud ka videoklipp, mis kutsub inimesi kandideerima. Kuna kuulutus mingi hetk nii kui nii aegub, siis otsisin klipi YouTube-st ülesse ja lisasin siia: http://www.youtube.com/watch?v=-rf4RsZErno. Näha on, et sellised videotöökuulutused on üha enam ja enam populaarsust kogumas – kasutavad seda ka paljud teised ettevõtted nagu näiteks Statoil, Prisma jne. Miks see hea on? Esiteks annab see lühikese aja jooksul ülevaate organisatsioonist ja vakantsest ametikohast ning teiseks saab seda kasutada tavapärast töökuulutust toetava materjalina nii personaliotsingu portaalis, ettevõtte kodulehel kui ka Facebook-is, värbamisüritustel jne. Lisaks on see aga midagi tavapärasest erinevat ja jääb inimestele silma ning aitab seetõttu ka teistest paremini eristuda.
Mis mul antud ettevõtte puhul veel meeldib, on see, et ei ole piirdutud pelgalt töökuulutuse avaldamisega CVKeskuses ja välja on toodud konkursi info ka R-kioski kaupluse sissepääsuaknal – usun, et reklaamitakse mujalgi, lihtsalt mulle jäi antud kuulutus Magistrali Keskuses silma ja seepärast selle näite siinkohal välja ka toon.
Nüüd aga kuulutuses välja toodu käežesti juurde. Kui semiootiliselt tähendab pöial üles žest positiivest ja tunnustavat märki, siis tuleb arvestada, et see ei ole nii mitte kõigis riikides. Näiteks Iraanis, on sellel sama tähendus, mis keskmise sõrme näitamisel, Indias antakse aga nii märku, kui miski ei tööta. Tundud sotsiaalvõrgustiku lehel Facebook saab aga pöidla märgiga anda teada, kui miskit meeldib (ehk „like“-da). Meie tööturul jääb töötajaid üha vähemaks, mis toob endaga kaasa kindlasti ka suurema hulga võõrtööjõu sisenemise erineva kultuuritaustaga riikidest – eks tulevikus peavad töökuulutuste koostajad omama paremaid teadmisi semiootikast, hetkel aga saavad ehk enamus kuulutuse lugejaid sellest fotost aru nii, et tegemist on toreda töö ja laheda ettevõttega.Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Kui Sul on ees suurem värbamisprojekt, siis mõtle videotöökuulutuse, kui antud konkurssi täiendavalt toetava vahendi, koostamise peale.
-          Avalda kuulutust erinevates kanalites; lisaks ajalehtedele ja personaliotsingu portaalidele vaata, kas saad kuidagi ka ettevõtte asukohta või tegevusala ära kasutada – lisada kuulutus näiteks vaateaknale või vastuvõtulauda.
-          Kasutades kuulutuses fotomaterjali uuri eelnevalt semiootiliste märkide tähendust.

pühapäev, 27. oktoober 2013

Milline on sinu ettevõtte väärtuspakkumine?


See nädal jäi telekast silma Denim Dream-i 2013 sügis-talv hooaja reklaam (panen siia ka lingi http://www.youtube.com/watch?v=WP78FHWjpa4): selline trendikas,  lõbus ja värviline, kaks noort inimest mõnusalt rattaga sõitmas, kohvitamas, jutustamas... üks neist Koit Toome ja teine minu jaoks tundmatu blond noor naine.  

Denim Dream-i reklaami võib tähelepanelikum liikleja märgata ka reklaamtahvlil Ülemiste ristmiku kaubanduskeskuse poolses osas, kus jällegi Koit ja blond tütarlaps istuvad trendikalt riietatuna valgel pingil.

Miks ma töökuulutuste blogis sellest kirjutan? Põldma Kaubanduse AS, ehk siis ettevõte, mille kaupluste hulka kuulub ka Denim Dream, otsib oma CVKeskuses avaldatud töökuulutusega kauplustesse müügikonsultante ning ka selles kuulutuse visuaalis on kasutatud armastatud laulja ja blondi tütarlapse fotot. Geniaalne!
Kui ettevõte tuleb juba nii kui nii välja uue reklaamikampaaniaga ja klõpsib selleks oma fotopanka uut materjali, siis igati mõistlik on seda ka oma töökuulutustes ära kasutada. On ju ka töökuulutused siiski kanal, mille kaudu ettevõte lisaks uute töötajate värbamisele, saab samuti oma tooteid/teenuseid reklaamida.
Nii, nagu ka reklaami üheks eesmärgiks on sihtgrupi informeerimine ja huvi äratamine, on see nii ka töökuulutuse puhul. Antud kuulutuses on atraktiivselt kirjeldatud ettevõtet, nimetades nii ettevõtte arengut kui kasvamist. Kandidaadile esitatavaid nõuded praktiliselt polegi, mis tähendab, et praktiliselt kõik inimesed, kellele antud kuulutus silma jääb ja huvi pakub, võiksid ka kandideerida. Lisaks on ettevõte leidnud palju erinevaid tegureid, mida suudavad inimesele pakkuda, alates toredate töökaaslaste kirjeldamisest, lõpetades soodustuste pakkumisega. Sinna vahepeale jäävad aga ka erinevad koolitused ja ühisüritused, mida kõike müügikonsultantidele pakutakse. Minu jaoks jääb antud kuulutse puhul liiga lahtiseks töötasu puudutav informatsioon – välja toodud vahemik on pea kahekordne ning tekib küsimus, kellele ja millist tunnitasu pakutakse, samas töötasu numbriline mainimine on kindlasti siinkohal parem, kui töötasu puudutava info täielik puudumine.Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Kasuta ettevõtte töökuulutustes reklaammaterjali, mida oled tootnud ettevõtte toodete/teenuste reklaamimiseks – loo oma fotopank.
-          Mõtle läbi, mida erilist Sinu ettevõte oma töötajatele pakub ning too see töökuulutuses välja, näiteks ühisüritused kõigile töötajatele, soodustused partnerettevõtetes jmt.
-          Maini töökuulutuses alati palka puudutavat informatsiooni – kuulutused, kus on töötasu teema välja toodud äratavad iga juhul rohkem tähelepanu, kui need, kus see puudub.

pühapäev, 20. oktoober 2013

Töökuulutuse muudab atraktiivseks eristumine

Käesoleva nädala töökuulutusi uurides leidsin üllatusega, kui palju on ikkagi neid uusi pakkumisi, mis nädala jooksul avaldatakse – suuremates värbamisportaalides (mõtlen siinkohal CVOnline’i ja CVKeskus’t) küündib see number ikka paarisajani.
Selle nädala kanalid, mida uurisin ongi eelnimetatud portaalid, lisaks Eesti Ekspressi töökuulutuste lehekülg ning ajaleht Äripäev.
Kõige enam jäi meelde Sirje Tammiste konsultatsioonibüroo poolt avaldatud jäätmekäitluskeskus Paikre kuulutus, kus otsitakse hoolivat ja tegusat juhatajat.
Kuulutuses ei ole ruumi raisatud üksikasjade kirjeldamisele, vaid välja on toodud põhiline info: amet, keda otsitakse, lühidalt see, mida pakutakse ning kust saab täiendavat informatsiooni. Atraktiivseks teeb visuaalse poole pealt kuulutuse hüüdlause „KUJUNDA EESTILE PUHAS TULEVIK“ – ilusas värvilises ja pilku püüdvas kirjas. Ühesõnaga tegemist on töökuulutusega, mis ajalehes muude kuulutuste ja lugude vahelt ka silma paistaks ning mida ei pea luubiga uurima hakkama, et näha, mis seal välja toodud on.
Innovaatiliseks muudab antud pakkumise aga kuulutuses kasutatud QR-kood, mille kasutamine töökuulutustes ei ole veel väga levinud. Antud kood suunab nutiseadme kasutaja, kes vastava äpi on oma seadmesse tõmmanud, kiiresti detailsema tööpakkumise juurde konsultatsioonibüroo lehel. Eelmainitud lehel on välja toodud siis antud konkursi detailsem tööpakkumine, mis sisult on sarnane klassikalisele kuulutusele ehk annab ülevaate ettevõttest ja töö eesmärgist, kandidaadile esitatavatest nõuetest jne. Selles detailses töökuulutuses on välja toodud ka värbamisfirma lubadus: kandidaatidele tagatakse konfidentsiaalsus. Ma isegi usun, et nad oma lubadust ka peavad - oma maine hoidmiseks ei saaks tuntud värbamisfirma endale siinkohal mingit vääratust lubada, arvestades siinkohal eriti kandidaatide sihtgruppi ehk korraliku juhtimiskogemusega kandidaate.

Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Avaldades töökuulutuse ajalehes või ajakirjas, kus Sul on kasutada piiratud ruum, pane kuulutusse ainult kõige olulisem informatsioon ning kasuta QRkoodi või muud vahendit viitamisel detailsemale töökuulutusele.
-          Detailsemate andmetega kuulutuse avaldada kodulehel või internetiportaali kuulutuste keskkonnas.
-          Luba töökuulutustes tagada kandidaatide konfidentsiaalsus ning tee seda ka tegelikult – nii julgevad kandideerida ka need, kes täna veel töötavad.