pühapäev, 27. aprill 2014

Soovitus: kuidas värvata vähenenud töövõimega inimesi


Mõnikord tuleb ikka ennast ka esile tõsta ning seepärast otsustasingi oma seekordses postituses kirjutada just ühest ISSi töökuulutusest, millega otsitakse PUHASTUSTEENINDAJAID ja MAJAHOIDJAID ning mis on suunatud just erivajadusega tööotsijatele.
Kes on puudega töötajate värbamisega või nendega koos töötamisega kokku puutunud, teab, et tihti peljatakse uut tööandjat oma puudest teavitada, seda põhiliselt just seetõttu, et mine tea, kui tööandja saab teada, et mulle on määratud töövõimetus, siis ehk mind ei võetagi tööle. Just taolise hirmu ennetamiseks olemegi kujundanud töökuulutuse, mis julgustaks erivajadusega või puudega inimesi meile kandideerima ning oma töövõimetusest ka teavitama.
Uurisin aga kolmelt oma tuttavalt, mida nemad sellisest erivajadusega tööotsijale suunatud kuulutusest arvavad:
Tiia Sihver, Töötukassa töövalmiduse toetamise teenuste peaspetsialist: „Minu hinnangul on hea, et selle eraldi välja toote, sest see julgustab.“
Marko Simberg, MTÜ Abikäsi juhataja: „ISS on väga hea näide ettevõttest, kes lisaks oma põhitegevusele loob ka olulist lisaväärtust ühiskonnale. Minu hinnangul võiks selliseid suunatud tööpakkumisi olla meil oluliselt rohkem ning ka Eesti ettevõtjad võiksid pilgud pöörata seni vähekasutatud tööjõu ressursile.“
Riho Roosioja, nägemispuudega magistrant, tööotsija: „Selline kuulutus on julgustav, sest eraldi on väljatoodud see, et on suunatud erivajadusega inimestele. Nende seas on ka päris palju sellist suhtumist, et ei juleta või arvatakse, et las teised, tervemad kandideerivad. Aga selline lähenemine näitab, et tööandja hoolib ka eripäraga inimesest ja peab temast lugu ning mina küll võin olla rohkem kindel, et selles töökohas ei ole kuigi suurt ohtu jääda väljatõrjutuks töötajaks. Usun, et nüüd on seda hea näidata neis kohtades, kus EVI-d õpivad ja otsivad tööd.“
ISSis hakkasimegi erivajadusega tööotsijate teadlikuma värbamistegevusega tegelema põhimõtteliselt 2012. aasta lõpust, senini oleme koostöös partneritega korraldanud tööotsijatele infotunde, pakkunud praktika sooritamise võimalust või tööd meie ettevõttes. Sellist spetsiaalselt erivajadusega tööotsijatele suunatud kuulutust meil aga varem olnud ei ole. Kuulutust koostades mõtlesime läbi, kuidas see aitaks meil oma sihtrühma kõnetada ning julgustada meile tööle kandideerima. Kuna meie ettevõttes töötab täna ca 200 töötajat, kellele on määratud töövõimetus, siis otsustasime selle info ka kuulutusse lisada – loodame, et inimene, kes näeb, et ettevõttes on nii palju erivajadusega inimesi, julgeb ka meile kandideerida ning tunneb, et ei pea oma puuet varjama. Samal eesmärgil lisasime kuulutusse meile 2013. aasta oktoobris MTÜ Abikäsi poolt väljastatud märgise „Töötame koos, mida väljastatakse tööandjatele, kes värbavad erivajadusega inimesi tööle ja seeläbi aitavad parandada nende elujärge.
Oma kuulutuse oleme lisanud kodulehele ja jaganud koostööpartnerite (Töötukassa, MTÜ Abikäsi, Puuetega Inimeste Koda) kaudu. Kui sul on erivajadusega tuttavaid, kes oleks huvitatud ja võimelised töötama puhastusteenindaja või majahoidjana, siis anna nendest julgelt mulle või töökuulutuses välja toodud kontaktandmetel teada. Aitame neil koos tööd leida!
Kas sa teadsid, et aastaks 2013 väheneb tööealiste inimeste arv u 45-50tuhande inimese võrra (andmed „Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs“ SAAR POLL 2014)? Üheks võimaluseks seda tohutut auku katta on 2015. aasta töövõimereform, mis toob aja jooksul tööturule päris suure hulga potentsiaalseid töötajaid (olen kuulnud isegi numbrit 60tuhat inimest).
Soovitused töökuulutuse koostamiseks:
-          Kui oled valmis puudega töötajat tööle võtma, siis suhtle esmalt vastavate õppeasutuste ja erinevate organisatsioonidega, kes tegelevad puudega tööotsijate vahendamisega (nt MTÜ Abikäsi). Võimalik, et leiadki endale kohe sobiva töötaja ja suuremat värbamisprojekti polegi vaja alustada J
-          Töökuulutust koostades, millega sooviksid jõuda just erivajadusega tööotsijanteni, püüa see koostada nii, et julgustaksid neid ettevõttesse kandideerima. Abiks on siikohal töökuulutusse erinevate statistiliste näitajate lisamine, toetav pildimaterjal jne.
-          Lisaks tavapärastele kanalitele võiks aga antud töökuulutust jagada erinevate puudega inimeste töövahendusega tegelevate organisatsioonide kaudu, kuna nii suureneb võimalus potentsiaalsete tööotsijateni jõudmiseks.

pühapäev, 20. aprill 2014

Tutvusta pakutavat töökohta: korralda ekskurssioon!

Kuidas püüda kaks kärbes ühe hoobiga? Üheks võimaluseks on seda teha nii nagu Solarise Toidupoe töökuulutuses on tehtud, kus kutsutakse „TULE SUVEKS VÕI PÜSIVALT TÖÖLE!“
Mis antud kuulutuse puhul just eriti silma hakkavad on tööandja poolt korraldatavad töökohta tutvustavad ekskurssioonid, mille jooksul lubatakse tutvustada ameteid ja töötingimusi. Jällegi üks uudne võimalus inimestes huvi tekitamiseks: põhimõtteliselt ettevõte nagu ei kutsugi inimesi kandideerima vaid pigem pakub välja, et „tulge ja tutvuge meie imelise organisatsiooniga“.
Kui Solarise Toidupood on varemgi töökuulutustega endale töötajaid otsinud, siis antud kuulutus eristub varasematest eelkõige seepoolest, et puuduvad klassikalised töökuulutuse elemendid: ettevõtte kirjeldus, ametikoha kirjeldus, nõuded kandidaatidele ning töötajatele pakutav. Lihtsalt on välja toodud kaupluse juhataja poolt korraldatavad ekskurssioonide ajad, kus saavad osaleda kõik huvitatud.
Taoline värbamismeetod sobib ilmselgelt just ametikohtadele, kust kandidaatidelt ei eeldata kõrgeid kvalifikatsiooni nõudeid: täitsa võimalik, et huviline, kes kohale läheb ja töökohast huvitub, saab kohe ka proovipäevale või miks mitte isegi tööle jääda. Lisaks võib eeldada, et paljudel nö lihtsama töö tegijatel, ei ole CVd koostatud ning nad kas ei viitsi, ei taha või ei oska seda teha – antud konkursil aga seda üldse ei eeldatagi. Mis järjekordselt kasvatab huviliste arvu.

Madalama kvalifikatsiooni nõuetega töökohtade puhul tulebki arvestada sellega, et inimestele tuleb töökohale kandideerimine võimalikult lihtsaks muuta. Ilmselgelt ei ole paljudel neist eelkoostatud CVsid ning enamus ei ole huvitatud motivatsiooni või kaaskirja koostamisest, veel vähem mõne täiendava ülesande sooritamisest töökohale kandideerimiseks. Mida vähem lisaülesandeid ja mida lihtsam kandideerimise protsess, seda rohkem huvilisi kindlasti ka vakantse koha vastu huvi tunneb.

Soovitused töökuulutuse koostamiseks:
-          Kui pakud töökohta, kuhu saab ka nö „inimene tänavalt“ päeva pealt või peale lühiajalist väljaõpet tööle asuda, siis mõtle taolise ekskursiooni kasutamise võimalusele nagu ka Solarise Toidupoe töökuulutuses seda tehtud on.
-          Too juba oma töökuulutuses välja töökohta tutvustava ekskurssiooni või lahtiste uste päevade ajad, nii saavad huvilised kohale tulla. Kohapeal saad aga huvilistel lasta ettevõtte tööletuleku ankeete täita, nii jõuad ka kandidaatideni, kellel oma CV ehk puudub ning nad seetõttu loobuvad ka kandideerimisest.
-          Töökuulutusse lahtiste uste päevade või ekskurssiooni infot lisades, vaata, et see üritus ei toimuks väga kauges tulevikus. Inimene, kes tööst on huvitatud tahab tööd nüüd, kohe ja praegu, seega oleks mõistlik taolisi üritus kord nädalas või üle nädala korraldada.

pühapäev, 13. aprill 2014

McDonaldsi kampaania: öökull, lõoke või lõokull?

Neljapäeva varahommikul Tartusse PARE Personalijuhtimise konverentsile sõites jäi mul Tartu sissesõidul valgusfoori all rohelist tuld oodates silma kolm angri-birdsi-laadset linnukest bussiootepaviljonil ning suurelt kiri: KES SA OLED? Kuskil kukla taganurgast hakkas meenuma, et siit sealt on olnud väljahõikeid „öökull, lõoke või lõokull“ ning sekunditega suutsin üks pluss üks kokku panna ja sai selgeks millega tegemist.

Kui aus olla, siis pole tõesti juba päris pikka aega ühtegi suurt värbamiskampaaniat siin korraldatud, vahepeal on midagi küll veidi suuremal sisse vilksanud (nt Pariisi Disneyland otsis just hiljuti siin töötajaid, G4Sil oli mõne aasta eest suur ja edukas soovitustasu maksmisega seotud kampaania). Aga nüüd on tuntud restoranide kett McDonalds võtnud ette kampaania „Öökull, lõoke või lõokull?“, millega otsitakse 200 töötajat.

Värbajana sellele kampaaniale mõeldes hakkavad küll käed värisema ja süda sees puperdama, tõeliselt mõnus vaadata sedasi hästi läbimõeldud tegevusi ja loovat lähenemist. Mis siin siis nii ägedat on? Hakkame aga otsast peale:
Sümbolid ja sõnademäng. Viidates öökullile antakse märku, et töö võiks olla sobilik inimesele, kellele meeldib pikalt magada ja kaua üleval olla. Lisaks aga peetakse öökulli tarkuse sümboliks (näiteks seostasid kreeklaste öökulli tarkusejumalanna Atenaga). Lõoke aga sümboliseerib inimest, kellele meeldib olla vara üleval ja vara toimetama hakata, sümboliseerib ju lõoke jällegi mütoloogias ja kirjanduses just koidikut. Lõokull on aga mõnus sõnade mäng, mis kenasti aitab viidata graafikujärgsele tööle varahommikul ja hilisõhtul.
Värbamiskanalid. Värbamiskanalite valik antud kampaania juures on muljetavaldav:

Töökuulutusega reklaamid toidukandikutel – iga klient, kes endale kandikul söögi saab, leiab kandikult reklaamlehe kampaania kohta.

Sõnum töötaja tööriietusel – ma siinkohal töötajatest pilti ei hakanud tegema, aga võin vaimusilmas pildi tekitamiseks öelda, et töötajatel on seljas musta värvi t-särgid linnu pildiga. Hea võimalus muuta töötajad ka nii kampaania saadikuks.
Roll-up reklaamid restoranides – toetamaks eelnimetatud: kui juhtimisi jäid need märkamata, siis suurest roll-up-reklaamist ei saa küll nii mööda minna, et seda ei näeks. Pole oluline, kas seisad järjekorras, istud lauas ja sööd – igal juhul rändab mingil hetkel pilk roll-up-ile.

Kampaania ettevõtte Facebooki lehel – Eesti McDonaldsi lehel on üle 20000 fänni, paned aga järjekordse kampaania postituse lehele ning ca 20tuhande inimeseni see nii ka jõuab.

Töökuulutused bussiootepaviljonides – näiteks Tartus sõites jäi mul päris mitu bussipeatust silma antud kampaania reklaamiga. Ilmselgelt õige linn (ülikooli linn siiski ju), kui kampaania on just nooremale generatsioonile suunatud.

Kõik kanalid aga suunavad kodulehele, mille kaudu on võimalik siis antud soovitud ametikohale kandideerida või täita test ja teada saada, milline töökoht oleks sobiv. Testis on aga sellised mõnusad vaimuka ülesehitusega kaheksa küsimust, nagu näiteks „Mitu äratuskella sul on?“ ja vastusevariandid üks, kaks või kolm.


Igatahes muljetavaldav kampaania, tehke järgi, kes oskab!Soovitused töökuulutuse koostamiseks:
-          Kui on teada, et korraga on vaja tööle võtta suurem kogus töötajaid (organisatsiooni kasv, puhkuste periood jne), siis oleks mõistlik korraldada värbamiskampaania ning läbi erinevate värbamiskanalite ning värbamissõnumite kommunikeerida töökohti potentsiaalsetele kandidaatidele.
-          McDonalds on oma kampaania levitamiseks erinevaid ettevõttespetsiifilisi võimalusi ära kasutanud, alustades töötajate riietusest, kandikutest, lõpetades Facebookiga. Mõtle läbi, millised on sinu võimalused. Näiteks bussifirma saaks reklaamkleebised bussidele panna ning ka bussi istmetaskutesse, postifirma aga postiljonide autodele, postiljonide riietusele kui ka postkontoritesse.
-          Leia endale sobilikud sümbolid, mis sümboliseerivad sinu ettevõttes töötamist, näiteks usin töömesilane, töökas sipelgas jne.


pühapäev, 6. aprill 2014

Eristu ja näita oma vastutustundlikkust: kasuta töökuulutuses lapsi!

Seekord tutvustan teile töökuulutust, kus ettevõtte lugu aitab rääkida üks pisike lipsuga poiss – tegemist on IT-alase teenindusettevõtte TIETO töökuulutusega, millega otsivad IT KASUTAJATOE SPETSALISTI.
Kuulutuses lapse pildi kasutamine, on ilmselgelt geniaalne mõte: aitab see tööotsija pilku püüda ning tekitab enamustes teatud emotsioone: keda ajab naerma, kelles tekitab mõtte „nii nunnu“, kellel assotsieerub aga lootuste, millegi uudse või hoopis innovatsiooniga.
Kontakteerusin antud pakkumise osas Tietoga ning ettevõtte Marketing Specialist/Sales Assistant Helen Pildre oli lahkel nõus kuulutust kommenteerima: „Lapse pildil on seal tõesti mitu eesmärki: esiteks on see eristuv, kuna enamasti IT-alal ja üleüldiselt kontoritööga haakuvatel kuulutustel kasutatakse täiskasvanuid. Ehk siis meie üheks eesmärgiks on kindlasti püüda tähelepanu ja tekitada positiivses mõttes üllatust, ehk isegi diskussiooni. Samuti haakub laste teema tihedalt vastutustundega, mis omakorda sobib kokku meie unikaalse müügilubadusega, mille anname oma klientidele: „Meil on tahe ja võimalused oma klientide ees vastutada!“ ehk lühidalt sloganina „Vastutustundega tulemusteni!“. Kindlasti on ka üheks lastega seotud märksõnaks kasvamine, mida on võimalik siduda Tietoga kahes võtmes. Esiteks üldises plaanis- me ise kasvame pidevalt ja teiseks tulevaste töötajate plaanis- tule kasva ja arene koos meiega!

Nagu juba mainitud, siis slogan „Vastutustundega tulemusteni!“ peegeldab meie USP ehk unique selling proposition’it. Kusjuures see on mõeldud töötama kahtepidi, me mitte ainult ei oma tahet ja võimalusi oma klientide ees vastutada, vaid sama kehtib ka meie töötajate kohta ehk siis kasutame samu märksõnu oma sisekommunikatsioonis. „Vastutustundega tulemusteni!“ on meie 2013. aastal tehtud kommunikatsioonistrateegia analüüsi tulem. Analüüsi käigus uurisime, mis on need märksõnad, millega täna teised IT-ettevõtted turul ennast samastavad. Tahtmata olla lihtsalt ühed järjekordsed „parimad“ või „professionaalsemad“, mis kipuvad olema lihtsalt laialtlevinud sõnakõlksud, vaatasime üle oma tugevused ja jõudsime arusaamani, et just selline slogan meile sobib.

Siinkohal kindlasti tahaks kasutada võimalust tänamaks Kala Ruudus kollektiivi, kes olid meie partneriteks nii analüüsi kui töökuulutuste juures.
Tõesti positiivne on järjekordselt tõdeda, et on ettevõtteid, kes tõepoolest panustavad oma töökuulutustesse sooviga edastada selle kaudu oma sõnumeid potentsiaalsetele kandidaatidele. Traditsiooniline töökuulutus annab informatsiooni edasi tekstiga, tuues esile tööülesanded, nõuded, pakutava jne. Kaasaegne töökuulutus aga annab edasi sõnumit, mis on siis peidetud kuulutuses kasutatavasse pildimaterjali, erinevatesse sloganitesse ja sõnumitesse. Nii nagu näiteks Tieto on teinud: lisades kuulutusele väikelapse pildi ja sõnumid „vastutustundega tulemusteni“ ja „tule kasva koos meiega“.
Aga nüüd tagasi lapse pildi kasutamise juurde reklaamis. Nii nagu ma ka varem olen kirjutanud, on töökuulutus samasugune reklaam, nagu kõik muud reklaamid, millega promotakse tooteid või teenuseid. Senine beebide või väikelaste kasutamine reklaamides on üldiselt olnud ka suhteliselt edukas – tõestuseks sellest ka alljärgnev video YouTube keskkonnast, mis 2009.aastal jõudis ametlikult Guinnessi Rekordite raamutusse, kui kõige enam vaadatud on-line reklaam. Head vaatamist!


Soovitused töökuulutuse koostamiseks:
-          Soovid oma töökuulutusega inimestes emotsioone tekitada, tekstisõnum üksi aga jääb nõrgaks – kasuta beebi või väikelapse fotot ning üks täiendav samm on juba astutud.
-          Teise sammuna ürita inimesi aga rohkem siduda ning lisa sõnumeid, mis iseloomustavad sinu ettevõtet ja otsitavat ametikohta. Lapsed aitavad erinevaid sõnumeid edastada, nt: vastutustundlikkus, huumor, uudsus/innovatsioon jne.
-          Kust saada fotomaterjali? Viimasel ajal on beebide ja väikelaste pildistamine eriti moodi läinud: uuri, kellel sinu töötajatest on väikeseid lapsi ning kas võid neid neile reklaami jaoks fotosessiooni korraldada.