esmaspäev, 3. september 2018

Kuidas saad sa disainida maailma parimat kandidaadikogemust?

Kõigile meeldida ei saa, samas tahaks ju luua sellist kandidaadikogemust, mis paneb kandidaadi sulle “jah” ütlema ning toob ehk teisigi talente järgmistele konkurssidele kuna ta on saanud sinu juurest eriti positiivse kogemuse.
foto: pixabay.com

Potentsiaalsete kandidaatide või töötajate sihtrühmast on juba pikalt räägitud. Paljudel teadlikumatel tööandjatel on olemas oma sihtrühm, keda nad nö püüavad, olgu siis püütavateks näiteks noored, teatud valdkonna tudengid, vanemaealised vmt grupid. Kuigi sihtrühma tundmine ja teadmine annab organisatsioonile eelise on tegemist siiski suhteliselt laia grupiga, kus inimeste taust, ootused ja suhtumine võivad jääda seinast seina.

Kandidaatide tundmise ja neile sobiliku kogemuse disainimise võti peitub potentsiaalse kandidaadi (aga ka töötaja) persoona loomises! Kui teame, kes on meie potentsiaalne kandidaat siis on palju lihtsam mõista seda, mis inimest kõnetab, mis paneb tal silma särama, kust teda leida, mis on tema ambitsioonid jmt.

Enne persoona loomist on mõistlik läbi viia ka lihtsamakoeline turu-uuring, mis aitaks kaardistada enda kui tööandja positsiooni tööturul ja hinnata ettevõtte võimalusi ning potensiaali. Näites võiks see turu-uuring sisalda ülevaadet selle kohta, millised hoiakud ja suhtumised on need, mida me enda organisatsiooni ootame ja mis sobivad organisatsiooni kultuuriga. Aga ka ülevaadet palgaturust ja organisatsiooni paigutamist võrreldes teiste sarnase tööjõu pärast võistlevate tööandjatega. Ja muidugi ka mõistmist sellest, miks talendid ettevõttes töötavad, mida hindavad ja mis võiks olla paremini.

Persoona loomine ei peaks olema aga ainult personalitöötaja individuaalne ülesanne. Mõistlik on see läbi viia ajurünnakuna, kus protsessi on kaasatud erinevate valdkondade esindajaid, kelle hulka võiks personalitööd tegev inimene muidugi ka kuuluda, aga lisaks temale võiks töögrupis olla nii turundusvalkonna töötajaid kui ka juhte ja muid töötajaid erinevatelt ettevõtte tasanditelt. Ühesõnaga võimalikult kirev ja mitmekesine seltskond, kes läbi mõnusa ajurünnaku aitaks soovitud persoona või persoonadeni jõuda.
Persoona loomisele saab väga loovalt läheneda, seda võib teha paberil selleks etteantud vormil (näiteks midagi sellist) või erinevaid tehnoloogilisi vahendeid kasutades (näiteks veebis) mõeldes eelkõige sellistele kriteeriumidele nagu tema nimi, tausta andmed (vanus, elukoht, perekonna seis, haridus, eriala jne), senine töökogemus, hobid, töökohad, veebikasutus (sh kindlasti ka tegevused sotsiaalmeedias), väärtushinnangud, juhtimispõhimõtted ja palju muud, sõltuvalt siis sellest, millisele ametikohale persoonat loomas ollakse.

Kui nüüd persoona loodud, siis saabki asuda kandidaadi kogemust disainima persoona isikust lähtuvalt. Alates sellest, kuidas sobivate kandidaatideni jõuda, kuidas ja millise sõnumiga nendele läheneda, kuidas kujundada kandidaatide hindamise protsess, lõpetades sellega kuidas inimest organisatsiooni vastu võtta. Ja iga kord, kui tööandja teeb erinevaid otsuseid, olgu nendeks siis uute värbamiskanalite valik või uue sõnumi koostamine, tuleks mõelda oma persoonale – mida tema sellest arvaks.

Kas sina oled juba oma ettevõttele persoona loonud?

Olen Peresõbraliku tööandja märgise tugigrupi kohtumistel 26 ja 27 septembril tegemas 1-päevaseid värbamiskoolitusi, kus käime mõlema grupiga läbi ka kandidaadikogemuse raja ja loome persoonasid erinevatele organisatsioonidele. Kui ka sinu organisatsioon osaleb programmis, siis uuri, kas keegi on juba koolitusele registreerunud!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar