Pühapäev, 8. detsember 2013

Tee oma tööpakkumine nähtavaks: kasuta innovatiivseid meetodeid!


Kui ettevõte otsib raamatupidajat, sekretäri või inimest mõnele muule üldteada ametikohale, siis on tööotsija jaoks tavaliselt teada, kas see on midagi mulle või mitte. Kui aga ettevõte otsib enda meeskonda MÄNGULIST KUNSTNIKKU, siis keda ikkagi otsitakse?

HR Factory otsis hiljuti inimest just sellisele ametikohale OÜ Scribicon-is. Kuna tegemist on suhteliselt uudse valdkonnaga ning lihtsalt ametinimetus ja kirjeldus, isegi kui see oleks ülipõhjalik, ehk ei annakski niivõrd head ülevaadet, millega täpsemalt siis tegemist, on kuulutuse juurde lisatud ka foto. Antud juhtumi puhul võib tõepoolest öelda, et üks foto (antud juhul siis karikatuur) on parem kui 1000 sõna – kes vähegi antud valdkonnast midagi teavad, saavad kuulutusele peale vaadates kohe aru, mida otsitav inimene tegema peab.
Video scribing ehk visuaalne jutustamine (vakantse ametikoha põhiline tööülesanne), on meile kõigile paremini tuntud lastesaatest „Kõige suurem sõber“, kus on Raivo pildikesi joonistades samaaegselt lugusid rääkis.
Nimetatud töökuulutuse puhul on HR Factory kuulutuses ka oskuslikult välja toonud viite senitehtud töödele – reklaamides nii  uudset valdkonda kui ka selle kasutamise võimalusi.
Väidetavalt on 2014. aasta värbamistrendide kaks märksõna: mobile recruitment ja video recruitment.
Eesti Statistikaameti kohaselt on Eestis arvuti- ja internetikasutajateks kaheksa tööealist (ehk vanus 16-74) elanikku kümnest. Arvestades asjaolu, et interneti kasutajate arv üha kasvab, tuleks värbavatel ettevõtetel seda ka oma värbamisstrateegiates arvestada.
Igatahes väga tervitatav, et taoline uudne meetod on ka Eestisse jõudnud. Loodetavasti haaravad ka värbajad sellest võimalusest kinni ning näeme lähiajal juba mõnda jutupliiatsiga koostatud tööpakkumist.

Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Vähetuntud ametikoha puhul kaalu visuaalse materjali kasutamist.
-          Lisaks töökuulutuste väljatoomisele trükimeedias lisa need kindlasti ka internetti, kus saab edukalt kasutada ka videotöökuulutusi (filmid, video scribing jne). Ära alahinda vanemaealist elanikkonda arvutikasutamist – ka nemad on aktiivsed interneti kasutajad ning otsivad internetist tööpakkumisi.
-          Ära pelga värbamisel uudsete meetodite kasutamist – 2013. aasta rahvusvaheline uuring* tõi näiteks välja kaks olulist leidu: (1) 60% uuringus osalenud töötajatest nimetas, et ootab ettevõtetelt rohkem innovatiivsust just talentide värbamisel ja (2) 55% nimetas aga, et isegi kui nad oleksid rahul oma praeguse tööga mõtleksid nad ettevõttest lahkumisele kui neile lähenetakse innovatiivselt.

*Futurestep (ülemaailmne värbamislahendusi pakkuv organisatsioon) viis läbi uuringu kaheksas riigis, uurides innovatsiooni mõju värbamisele ja talendijuhtimisele. Uuringus osales 4000 töötajat ja 800 professionaali.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar