pühapäev, 15. detsember 2013

Tüpograafia töökuulutuses

Proovi järgmist: otsi üles mõni eriti tähtis ametlik dokument või muu konservatiivse sisuga kiri, mis hiljuti koostasid (võib olla avaldus, leping, e-kiri kliendile vmt) ja mis on hetkel arvutis ka saadaval. Arvatavasti kirjutasid selle kasutades Times New Roman või Arial kirjastiili ehk stiili, mida tavaliselt selliste ametlike kirjade puhul kasutatakse. Nii, nüüd muuda kogu dokumendi sisu aktiivseks CTRL A-ga ning muuda kirjastiili – kasutades ühte järgmisest stiilidest Bradley Hand ITC või Forte-t. Kuidas tundub? Kui nüüd veel muuta nii teksti värvust kui ka suurust, siis tundub üldse, et tegemist mis iganes muu asjaga, kui dokumendi algversioon kunagi tegelikult oli.
Nii, nagu eeltoodud näite puhul tekkisid teksti osas teatud assotsiatsioonid, nii tekitavad ka töökuulutuste kujunduses kasutatav tüpograafia ainuüksi juba peale vaadates inimestes teatud hoiakuid ja arvamusi. Seega tulekski töökuulutust avaldaval ettevõttel mõelda, kuidas toetaks töökuulutuse teksti kujundus ettevõtte olemust.

Vaatame nüüd Kuursaali TEENINDAJA/MÜÜGIÄSSA töökuulutust: lisaks vaimukale lähenemisele inimesel otsingul (wanted – tagaotsitav) on atraktiivse, loetava ja teatud assotsiatsioone tekitava kuulutusega.
Kirjastiil: kuulutuses on kasutatud erinevaid western-tüüpi kirjastiile (nt book type), mis annavad edasi ka Kuursaali enda olemust. Kui töökuulutust nüüd kõrvutada nimetatud ettevõtte kodulehega,  siis on näha, et töökuulutuses antud stiili kasutamine on igal juhul mõistlik. Kirjastiili toetab siinkohal ka kogu kuulutuse layout – oleks ju kuulutus nagu vanal paberil.
Kuulutuse loetavus: et kuulutuse sõnum kindlamini lugejani jõuaks on kuulutuse sõnumist suur osa kirjutatud suurte tähtedega. Eraldi on ette loetletud ja eraldi kastikestes välja toodud nõudmised kandidaatidele.
Suurtähtede kasutamisel tuleb muidugi ettevaatlik olla ja üldiselt ei soovitata neid tekstis pikemalt kui ühe rea ulatuses kasutada. Seda seetõttu, et oleme harjunud tegelikult kirjatähti lugema ning loeme neid kiiremini. Lisaks tekitavad kirjatähtede kontuurid ajus teatud visuaalse taju, millest tulenevalt meil tegelikult ei tulegi kõiki tähti ükshaaval kokku lugeda, kuna saame ilma iga tähte eraldi ülelugematagi aru, mis sõnaga tegemist. Suurtähtede lugemisel aga sellist taju ei ole. Lisan siia hiljuti Facebookis ringelnud postituse, mis kinnitab seda, et sõna lugemiseks ei pea inimene ükshaaval tähti kokku lugema.
Kuursaali töökuulutuse puhul on eriti südantsoojendav näha ettevõtte lubadust, et kõigile kandidaatidele vastatakse personaalselt. Tegelikult on just selline lubadus ning selle pidamine see, mis paneb kandidaadid ettevõttest hästi arvama ja seda juba isegi juhul, kui tegemist on eitava vastusega.

    

Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Ettevõtte töökuulutustes kasuta samu tüpograafilisi elemente nagu oma kodulehel või ka muudes ettevõte toodete/teenuste kuulutustes kasutanud oled
-          Teatud sõnumi rõhutamiseks võib kuulutuses kasutada nii SUURTÄHTI või rasvast kirja. Ettevaatust aga nimetatute ülekasutamisel.
-          Too töökuulutuses välja ka see, kas ja millal kandidaadid tagasisidet saavad. Kui sulle tundub, et sa ei jõua kõigile mittesobilikele kandidaatidele tagasiside anda, siis lisa sellekohane info ka kuulutusele – siis teavad inimesed seda ka arvestada ja ei pahanda nii väga, kui ettevõttelt tagasiside ei saa. Kui oled kindel, et jõuad kõigile kandidaatidele tagasiside anda, siis too see info ka kuulutuses välja ning veendu, et siis ka lubadust täidad.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar