Pühapäev, 1. detsember 2013

Lugu sellest, kuidas töökuulutusega stereotüüpe purustada

Möödunud nädalal kirjutasin sellest, kui oluline on see, et töökuulutus oma lugu räägiks. Ettevõte, kes parasjagu värbab, peab vaatama, kuidas suure hulga töökuulutuste hulgast kandidaadi tähelepanu võita ja teda kõnetada.
Möödunud nädala töökuulutustest jäi mulle silma kolm G4Si kuulutust, millest igaüks rääkis oma lugu. Kui Tallinna lennujaama kuulutuses, millega otsitakse lennujulgestuse töötajaid, on kujunduses välja toodud lennuvälja foto, millel on kujutatud nii lennukit kui ka tööandja logodega autot. Siis Prisma Peremarketi kaubandusketi töötaja kuulutust on illustreeritud lisaks logodele ka kaupluse fotodega ning lahke end konkreetse olemusega turvatöötajaga. Solarise kuulutusel on aga lisaks tuledes keskusele välja toodud kahe – mehe ja naise – vormis turvatöötaja foto. Kõigi nende eelnimetatud kuulutustega üritab ettevõte tööotsijale võimalikult täpselt näidata töö vakantsel ametikohal.

Stereotüüpselt assotsieerub turvatöötaja paljudele kindlasti mehena. Oli ju kunagi kasutuses ka mõiste turvamees, mille puhul pani juba ametinimetus kaudselt paika, keda antud ametis töötamas nähakse. Kuigi tänaseks on enamus meist kindlasti juba harjunud naisturvatöötajate nägemisega kaupluste, büroodes ja mujal, on stereotüüpset mõtlemist raske muuta ning seetõttu peab ettevõte, kes soovib nn klassikalistele meeste või naiste ametikohtadele värvata ka vastassoost isikuid, vaatama, kuidas oma vastavasisulist sõnumit edastada. Üks võimalus ongi seda teha foto kaudu nagu G4Si Solarise kuulutuses seda tehtud on - naine, kes näeb naisturvatöötaja fotoga töökuulutust hakkab mõtlema: „näe, ka naised teevad seda tööd, järelikult ka mina võiksin teha.“ Teine võimalus on muidugi kuulutuse tekstis märkida, et töö sobib nii naistele kui ka meestele.
Kolmandaks võimaluseks on aga üle vaadata kuulutuse tekst ja stilistika ning kasutada rohkem vastava soo-põhiseid sõnu, keda värvata soovitakse.
Leidsin hiljuti just 2011. aastal D. Gaucheri, J. Frieseni ja A.C. Kay poolt Ameerikas läbi viidud uuringu, millega nad uurisid soopõhiste sõnade kasutamist töökuulutustes ja töökirjeldustes ning nende mõju tööotsijatele.
Nimetatud uuringu läbiviijad leidsid nimelt, et stereotüüpses mõistes meestetöö töökuulutused, kus on kasutatud feminiinseid sõnu, pakuvad naistööotsijatele rohkem huvi kui sama tööd puudutavad kuulutused, kus on kasutatud maskuliinseid sõnu (samale järeldusele jõuti ka meeste puhul). Veelgi enam, kui taolises kuulutuses on kasutatud maskuliinseid sõnu, siis võib see naiskandidaate hoopis eemale peletada, kuna tunnevad, et töö ei ole neile.  
Antud uuringu raames uuriti ka 493 tüüpilist naiste- või meestetööde töökuulutust ning sellest tulenevalt koostati nimekiri maskuliinsetest ja feminiinsetest sõnadest töökuulutustes. Maskuliinsed sõnad: domineeriv, sõltumatu, loogika, eesmärk, arvamus, põhimõte, kangekaelne, enesekindel jne.
Feminiinsed sõnad: viisakas, tagasihoidlik, vastutustundlik, teisi arvestav, koostöö, tundlik, usaldus, lojaalne jne.
 

Soovitused töökuulutuse koostamisel:
-          Kasuta töökuulutuses fotomaterjali, mis aitaks tööotsijal tööst paremini aru saada: vormiriietust kandvad töötajad töökohal, töötajad erinevaid tööülesandeid täitmas, fotod erinevatest ettevõtte põhitegevusaladest jne.
-          Panusta oma kuulutustesse rohkem kui teised ning portaalide poolt pakutava kujunduse asemele koosta ise kuulutused. Erinevate vakantsete ametikohtade kohta koosta (või lase koostada) erinevad töökuulutused.
-          Kui otsid töötajaid ametikohtadele, mida stereotüüpselt on täidetud teatud soo poolt, aga sooviksid sinna mõlemast soost töötajaid leida, siis kajasta seda informatsiooni kas avalikult või ka „peidetult“ oma kuulutuses. Selleks võid kasutada vastavat fotomaterjali, feminiinset või maskuliinset sõnastust või lihtsalt välja tuua, et töö sobib nii meestele kui ka naistele.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar