Pühapäev, 27. aprill 2014

Soovitus: kuidas värvata vähenenud töövõimega inimesi


Mõnikord tuleb ikka ennast ka esile tõsta ning seepärast otsustasingi oma seekordses postituses kirjutada just ühest ISSi töökuulutusest, millega otsitakse PUHASTUSTEENINDAJAID ja MAJAHOIDJAID ning mis on suunatud just erivajadusega tööotsijatele.
Kes on puudega töötajate värbamisega või nendega koos töötamisega kokku puutunud, teab, et tihti peljatakse uut tööandjat oma puudest teavitada, seda põhiliselt just seetõttu, et mine tea, kui tööandja saab teada, et mulle on määratud töövõimetus, siis ehk mind ei võetagi tööle. Just taolise hirmu ennetamiseks olemegi kujundanud töökuulutuse, mis julgustaks erivajadusega või puudega inimesi meile kandideerima ning oma töövõimetusest ka teavitama.
Uurisin aga kolmelt oma tuttavalt, mida nemad sellisest erivajadusega tööotsijale suunatud kuulutusest arvavad:
Tiia Sihver, Töötukassa töövalmiduse toetamise teenuste peaspetsialist: „Minu hinnangul on hea, et selle eraldi välja toote, sest see julgustab.“
Marko Simberg, MTÜ Abikäsi juhataja: „ISS on väga hea näide ettevõttest, kes lisaks oma põhitegevusele loob ka olulist lisaväärtust ühiskonnale. Minu hinnangul võiks selliseid suunatud tööpakkumisi olla meil oluliselt rohkem ning ka Eesti ettevõtjad võiksid pilgud pöörata seni vähekasutatud tööjõu ressursile.“
Riho Roosioja, nägemispuudega magistrant, tööotsija: „Selline kuulutus on julgustav, sest eraldi on väljatoodud see, et on suunatud erivajadusega inimestele. Nende seas on ka päris palju sellist suhtumist, et ei juleta või arvatakse, et las teised, tervemad kandideerivad. Aga selline lähenemine näitab, et tööandja hoolib ka eripäraga inimesest ja peab temast lugu ning mina küll võin olla rohkem kindel, et selles töökohas ei ole kuigi suurt ohtu jääda väljatõrjutuks töötajaks. Usun, et nüüd on seda hea näidata neis kohtades, kus EVI-d õpivad ja otsivad tööd.“
ISSis hakkasimegi erivajadusega tööotsijate teadlikuma värbamistegevusega tegelema põhimõtteliselt 2012. aasta lõpust, senini oleme koostöös partneritega korraldanud tööotsijatele infotunde, pakkunud praktika sooritamise võimalust või tööd meie ettevõttes. Sellist spetsiaalselt erivajadusega tööotsijatele suunatud kuulutust meil aga varem olnud ei ole. Kuulutust koostades mõtlesime läbi, kuidas see aitaks meil oma sihtrühma kõnetada ning julgustada meile tööle kandideerima. Kuna meie ettevõttes töötab täna ca 200 töötajat, kellele on määratud töövõimetus, siis otsustasime selle info ka kuulutusse lisada – loodame, et inimene, kes näeb, et ettevõttes on nii palju erivajadusega inimesi, julgeb ka meile kandideerida ning tunneb, et ei pea oma puuet varjama. Samal eesmärgil lisasime kuulutusse meile 2013. aasta oktoobris MTÜ Abikäsi poolt väljastatud märgise „Töötame koos, mida väljastatakse tööandjatele, kes värbavad erivajadusega inimesi tööle ja seeläbi aitavad parandada nende elujärge.
Oma kuulutuse oleme lisanud kodulehele ja jaganud koostööpartnerite (Töötukassa, MTÜ Abikäsi, Puuetega Inimeste Koda) kaudu. Kui sul on erivajadusega tuttavaid, kes oleks huvitatud ja võimelised töötama puhastusteenindaja või majahoidjana, siis anna nendest julgelt mulle või töökuulutuses välja toodud kontaktandmetel teada. Aitame neil koos tööd leida!
Kas sa teadsid, et aastaks 2013 väheneb tööealiste inimeste arv u 45-50tuhande inimese võrra (andmed „Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs“ SAAR POLL 2014)? Üheks võimaluseks seda tohutut auku katta on 2015. aasta töövõimereform, mis toob aja jooksul tööturule päris suure hulga potentsiaalseid töötajaid (olen kuulnud isegi numbrit 60tuhat inimest).
Soovitused töökuulutuse koostamiseks:
-          Kui oled valmis puudega töötajat tööle võtma, siis suhtle esmalt vastavate õppeasutuste ja erinevate organisatsioonidega, kes tegelevad puudega tööotsijate vahendamisega (nt MTÜ Abikäsi). Võimalik, et leiadki endale kohe sobiva töötaja ja suuremat värbamisprojekti polegi vaja alustada J
-          Töökuulutust koostades, millega sooviksid jõuda just erivajadusega tööotsijanteni, püüa see koostada nii, et julgustaksid neid ettevõttesse kandideerima. Abiks on siikohal töökuulutusse erinevate statistiliste näitajate lisamine, toetav pildimaterjal jne.
-          Lisaks tavapärastele kanalitele võiks aga antud töökuulutust jagada erinevate puudega inimeste töövahendusega tegelevate organisatsioonide kaudu, kuna nii suureneb võimalus potentsiaalsete tööotsijateni jõudmiseks.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar