Pühapäev, 2. veebruar 2014

Eristu töökuulutuse kujundusega: koosta infograafiline töökuulutus!

Minu tänane postitus on pühendatud töökuulutuse vormile, mida senini ma Eestis veel kohanud ei ole, kuna mõistegi on nii uus – infographic job ad -, siis pean ausalt tunnistama, et ega ma seda korrektselt eesti keelde tõlkida ka ei oska aga annan endast parima ja pakun välja tõlke – infograafiline töökuulutus.  
Millega siis täpsemalt tegemist – põhimõtteliselt seisneb nimetatud meetod andmete esitamisel graafilise visuaali kasutamisel nii, et ka keerulisem informatsioon saab edastatud kiiresti ja arusaadavalt.
  
Seekordne näide on pärit Careth Lloydi, kellega mul õnnestus ka kontakti saada ning täiendavalt küsimusi esitada, isiklikult veebilehelt.

Antud töökuulutusega otsiti PRODUCT DEVELOPMENT MANAGERi ning uurisingi seetõttu Garethilt, milline oli nende tagasiside konkursile. Gareth: „Ma ütleks, et me saime selle info-graafilise töökuulutusega ehk isegi vähem kandidaate kui traditsioonilise töökuulutusega. Ka ei ütleks ma, et kandidaadid olid tavapärasest paremat – nad olid tavapärasest erinevad. Meil õnnestus selle kuulutusega püüda nö passiivseid tööotsijaid, kes tavaliselt ehk selliseid traditsioonilisi värbamiskanaleid ei kasuta ning kes eelistavad sotsiaalmeediat.“
Lisaks uurisin Garethilt, milline oli kandidaatide tagasiside nimetatud töökuulutusele: „kandidaatidele meeldis antud juhul see, et infograafiline töökuulutus andis neile parema ülevaate sellest, kuidas meie organisatsioonis mõeldakse ja kuidas me oma valdkonnas tegutseme ning ka arusaamise, et me oleme valmis eksperimenteerima.  Tundus, et kandidaatidel ei olnud selle vastu midagi, et kuulutuses oli ehk isegi vähem informatsiooni, kui nö traditsioonilises kuulutuses.“
Täiendavalt pakkus Gareth omalt poolt välja ka kanalid, kus oleks taolise kuulutuse kasutamine tema hinnangul mõistlik: Twitter, Facebook, Instagram, kodulehekülg.
Suured tänud siinkohal minu poolt Garethile, et oli omalt poolt niimoodi lahkelt nõuandeid ja kogemusi jagamas!

Seda, et kandidaadid hindavad teistsugust lähenemist töökuulutusele, kinnitab ka 2013.aastal Futurestep-i (ülemaailmne värbamislahendusi pakkuv organisatsioon) uuring. Nimetatud uuring viidi läbi kaheksas riigis ning uuriti innovatsiooni mõju värbamisele ja talendijuhtimisele. Uuringus osales 4000 töötajat ja 800 professionaali.  Uuringus osalenutest:
51% nõustus väitega, et see muudaks nende arvamuse organisatsioonist positiivsemaks.
40% nõustus väitega, et selline kuulutus paneks nad antud ettevõtte kohta huvi tundma ja nad tutvuksid koduleheküljega.
33% nõustus väitega, et see paneks neid tööd oma tuttavatele soovitama.
31% nõustus väitega, et selline kuulutus paneks neid organisatsiooni tuttavatele soovitama.
19% tõi aga välja, et nad räägiksid sellisest kampaaniast oma tuttavatele.

Kuidas ja kus Eestis sellist töökuulutust kasutada? Lisaks nö passiivsete kandidaatide püüdmisele sooviks ettevõtted jõuda arvatavasti ka kandidaatideni, kes tööd otsivad personaliotsingu portaalidest ning seetõttu uurisin, kas sellise lahenduse kasutamine CVKeskuse portaalis oleks võimalik ning sain Martin Ivanovilt, kes on CVKeskuse kliendihaldur, kinnituse, et selle lisamine on nende portaali täitsa võimalik. Detailide osas jään hetkel vastuse võlgu, aga põhimõtteliselt kasutavad nad selliste kuulutuste edastamiseks HTML lahendust.


Soovitused töökuulutuse koostamiseks:
1.       Kasuta innovatiivseid lahendusi – tööotsijad hindavad seda ning suurema tõenäosusega mõtlevad ise kandideerimisele või soovitavad tööd oma tuttavatele.
2.       Üks võimalus innovatiivse lahenduse kasutamiseks on infograafiline töökuulutus – Eestis seda töökuulutusena veel kasutatud ei ole (vähemalt mina ei ole näinud), seega on sul võimalus olla esimene!
3.       Infograafilist töökuulutust on soovituslik edastada erinevates sotsiaalsetes kanalites, kuna nii jõuab see ka passiivsete kandidaatideni. Tööotsijateni jõuad aga kui avaldad seda tööotsinguportaalis, näiteks CVKeskusel olema lahendus selle kasutamiseks.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar