Esmaspäev, 15. veebruar 2016

Uuringu tulemused, vol 3: millised töökuulutused on kandidaatide jaoks atraktiivsed?

Värbajad on tihtipeale hädas, milline töökuulutus siis koostada, et võimalikult palju sobivaid kandidaate konkursile kandideeriks. Just värbajate aitamiseks ja ka isiklikust uudishimust viisingi hiljuti läbi uuringu, mille eesmärgiks oli saada aimdust sellest, millised töökuulutused inimesi kõige enam kõnetavad.
Tänases postituses avaldan saladuse: millised töökuulutused on kandidaatide jaoks atraktiivsed!

Mis muudab töökuulutuse atraktiivseks? (valida sai mitu vastusevarianti)
Töökuulutuste hindamisel said vastajad valida, mis on välja pakutud viie näitaja hulgast just need, mis neid töökuulutuste puhul kõige enam kõnetavad; kusjuures valida võis mitu erinevat vastusevarianti. Ja selgus, et kõige olulisemaks peetakse töö sisu – seda meelt oli 76,7% vastanutest. Samas ei ole töö sisu alati määrav, oma olulist rolli mängivad ka mitmed teised tegurid. Üks olulisemaid näitajaid on siinjuures organisatsiooni maine, suisa 60,4% vastanutest pidas seda kriteeriumi oluliseks, mis näitab, et töö sisu võib olla mis iganes intrigeeriv ja väljakutseid pakkuv, kui ikka maine ei ole hea, võib kandidaat kandideerimata jätta.
Pea pooled vastanutest (ehk 47,3%) aga tõid välja, et nende jaoks muudab töökuulutuse atraktiivseks see, kui kuulutusele on lisatud ka töötasu.
Veidi vähem oluliseks peeti ka erinevate leidlike ja innovatiivsete lahenduste kasutamist (37,8% vastanutest) ning kujundatud töökuulutust (30,5%).

Töökuulutuste puhul eelistatakse...
Seejärel palusin vastajatel teha valiku, millist töökuulutust nad eelistavad kas innovatiivset, traditsioonilist või ei ole eeltoodu oluline ning määravaks on pigem see, et tööpakkumine vastaks erialale.
Selgus, et igal juhul eelistavad inimesed innovatiivset või erialale vastavat töökuulutust ning ainult 11,9% vastanutest eelistas traditsioonilist töökuulutust. Seega, kui oled värbamas ja kahtled, millist töökuulutust koostada, kas jääda traditsioonilise juurde või koostada innovatiivne töökuulutus, siis eelista kindlasti viimast!

Kusjuures lisaks sellele, et inimesed eelistavad innovatiivseid töökuulutusi, kaasneb sellise kuulutusega ka muudkui positiivset, näiteks 54%-le vastanutest tekitaks see tööandja huvi ja nad uuriksid ettevõtte kohta veel täiendavaltki juurde, lisaks paneks selline töökuulutus ettevõttest positiivsemalt arvama (vähemalt 43% vastanutest märkis sellise vastusevariandi), tekitaks huvi nii tööandja kui töökoha vastu (29%) ning nad jagaks seda kampaaniat teistelegi (29%).
Kuigi 18% vastanutest märkis, et neil ei oleks huvi selle konkursi vastu, kui tegemist ei ole nende erialale vastava töökuulutusega märkis näiteks 2% vastanutest, et nemad kaaluksid kindlasti töökohta vahetamist!
Reaktsioon innovatiivsetele töökuulutustele (valida sai mitu vastusevarianti)Töökuulutus on reklaam!  Sa reklaamid sellega oma ettevõtet ja töökohta, seega oluline on teistest tööpakkujatest eristuda ja nii sobiva kandidaadini jõuda, tagab siin edu siis innovatiivne töökuulutus või mingi muu nipp, mille tööandja on leidnud, see jääb iga ühe enda otsustada.

Tänan siinkohal CVKeskust ja Tööd.ee portaale, kes samuti minu uuringut oma portaalides jagasid ja levitasid.

Kui soovid uuringu tulemusi kasutada oma lõputöös või artiklis, siis võid seda julgelt teha – ole nii kena ja viita siis ka uuringule. Lisaks oleksin aga tänulik, kui mind sellest informeerid, siis tean, kui paljusid selline teema kõnetab.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar